ΜΥΩΠΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μυωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία, κατα την οποία μία παράλληλη δέσμη ακτίνων εισερχόμενη στο μάτι δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστα απ’αυτόν, με αποτέλεσμα το είδωλο ενός αντικειμένου να μην απεικονίζεται ευκρινώς επί του αμφιβληστροειδους.

Αίτια

Η μυωπία μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού(αξονική μυωπία), σε μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού(διαθλαστική μυωπία) ή συνδυασμό των παραπάνω.

Η μυωπία τείνει να αυξηθεί κατά την περίοδο της ανάπτυξης και σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση.Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της.

Συνήθως εμφανίζεται κατά τη σχολική ηλικία, οπότε το άτομο παραπονείται για θολή αντίληψη των αντικειμένων, ενώ συχνά κλείνει τα μάτια για να δει τα μακρινά αντικείμενα.

Εκφυλιστική μυωπία

Όταν μιλάμε για εκφυλιστική μυωπία, εκτός από τις οπτικές εκδηλώσεις υπάρχουν και εκφυλιστικές αλλοιώσεις των χιτώνων του οφθαλμού. Τέτοιες αλλοιώσεις παρατηρούνται συνήθως στις υψηλές μυωπίες, αν και μερικές φορές δεν έχουν σχέση με το βαθμό μυωπίας.

Επιπλοκές

Η σοβαρότερη επιπλοκή που παρατηρείται είναι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, γι’αυτο και είναι απαραίτητη η τακτική βυθοσκόπηση των ατόμων με μυωπία και ύπαρξη περιφερικών αμφιβληστροειδικών αλλοιώσεων.

Αντιμετώπιση

Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, με φακούς επαφής ή με διαθλαστικές εγχειρήσεις με τη χρήση ακτίνων Laser. Οι διορθωτικοί φακοί απλώς διορθώνουν λειτουργικά τη μυωπία και δεν επιδρούν στην εξέλιξή της. Κατά τη μικρή όμως ηλικία, η διόρθωση της μυωπίας με τα κατάλληλη γυαλιά έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της οπτικής οξύτητας, της φυσιολογικής διόφθαλμής όρασης και της κινητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οφθαλμών.

Διαβάστε επίσης