Τι ακριβώς είναι η ριζική αποτρίχωση;

Πρόκειται για την καταστροφή του θυλάκου της τρίχας με ρεύμα, laser, φωτόλυση ή άλλες τεχνικές.

Είναι πολύ γνωστός και διαδεδομένος όρος μεταξύ των γυναικών, ειδικά εκείνων που χρειάστηκε να δοκιμάσουν τα αποτελέσματά της. Συνήθως πρόκειται για γυναίκες με συγκεκριμένο πρόβλημα τριχοφυϊας το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους αποτρίχωσης.

Στην πραγματικότητα, η μέθοδος ονομάζεται «ηλεκτρική αποτρίχωση» αλλά εξαιτίας των μόνιμων αποτελεσμάτων της καθιερώθηκε ως «ριζική». Πρόκειται για διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον θύλακο της τρίχας με ένταση ικανή να καταστρέψει τα αναγεννητικά κύτταρα της τρίχας, ώστε αυτή να μην ξαναβγεί στην επιφάνεια.

Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί και πλέον εξελιγμένες τεχνικές (πχ με laser, φωτόλυση κλπ).

Η ηλεκτρική αποτρίχωση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δασυτριχισμού ή υπερτρίχωσης, κυρίως σε ορμονοεξαρτώμενες περιοχές, και είναι ικανή να απαλλάξει τον/την πάσχουσα από την ανεπιθύμητη τριχοφυϊα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι μια απόφαση, που δεν θα πρέπει να λάβετε επιπόλαια. Θα προηγηθεί ιατρικός έλεγχος για να αποκλεισθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ορμονών και ενδεχομένως χρειάζονται άλλου είδους αντιμετώπιση.

Διαβάστε επίσης