Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας

Άλλες ονομασίες

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, δυσκαρίωση.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η ανάπτυξη μη φυσιολογικών, άτυπων κυττάρων, στον τράχηλο της μήτρας που οφείλεται κυρίως από την παρουσία του ιού H.P.V.

Παθογένεια

Στο μεγαλύτερο ποσοστό (90%) η δυσπλασία του τραχήλου προέρχεται από το πλακώδες επιθήλιο, το 7% από το κυλινδρικό επιθήλιο και το υπόλοιπο 3% από μικτές μορφές. Είναι δε γεγονός ότι περίπου στο σύνολο (άνω του 93%) των δυσπλασιών και του καρκίνου της μήτρας αποδείχθηκε η ύπαρξη στελεχών του ιού H.P.V. (Human Papilloma Virus). Η προσβολή των κυττάρων του τραχηλικού επιθηλίου από ένα στέλεχος του ιού H.P.V. δημιουργεί μετάλλαξη του φυσιολογικού κυττάρου σε δυσπλαστικό με αποτέλεσμα τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό αυτού και την κακοήθη εξέλιξη του ιστού.

ΣΧΕΣΗ H.P.V. ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Οι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι γνωστοί διεθνώς ως H.P.V. από τα αρχικά Human Papilloma Virus. Εχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 70 στελέχη των H.P.V. από τα οποία τα 30 προσβάλλουν το επιθήλιο του κατώτερου γεννητικού συστήματος και της πρωκτογεννητικής χώρας. Από αυτά τα στελέχη ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν μερικά στελέχη όπως τα 16, 18, 31, 33 κ.ά. που προκαλούν, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, καρκινογένεση. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή χωρίς να αποκλειστούν και άλλοι τρόποι μετάδοσής του. Ο ιός είναι δυνατό να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή συνήθως να προκαλέσει τον μετασχηματισμό των κυττάρων. Ο πολλαπλασιασμός του ιού γίνεται στον πυρήνα των μολυσμένων κυττάρων παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό τους, ο οποίος μετά τη μόλυνση παρουσιάζει χαρακτηριστικές ανώμαλες αναδιπλώσεις της μεμβράνης του. Οι εκδηλώσεις εμφανίζονται με την είσοδο του ιού στο κυτταρικό επιθήλιο και μετά από επώαση που κυμαίνεται από 3 εβδομάδες έως 8 μήνες. Οι έρευνες που γίνονται έχουν αποδείξει την άμεση σχέση του ιού H.P.V. στη καρκινογένεση του κατώτερου γεννητικού σωλήνα. Οι H.P.V. προσβάλλουν το πλακώδες επιθήλιο και αυξάνουν την μιτωτική δραστηριότητα του κυττάρου και προκαλούν την εμφάνιση διαφόρων αλλοιώσεων.

Πρόληψη

Γίνεται με το test Παπανικολάου και την κολποσκόπηση. Επίσης οι σεξουαλικές επαφές πρέπει να γίνονται με τη χρήση προφυλακτικού.

Κλινική εικόνα

Οι δυσπλασίες δεν δίδουν συμπτώματα παρά μόνο στη βαρειά δυσπλασία πιθανόν η γυναίκα να αναφέρει υγρά ή αίμα μετά τη σεξουαλική επαφή. Μακροσκοπικά ο τράχηλος μπορεί να παρουσιάζεται φυσιολογικός ή να εμφανίζει ερυθρότητα, διάβρωση ή εστίες λευκοπλακίας.

Διάγνωση

Η δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας ανάλογα με το πάχος του πλακώδους επιθηλίου, που καταλαμβάνεται από τα άτυπα κύτταρα χωρίζεται με παλαιά ονοματολογία σε τρεις βαθμούς ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, όπως ελαφρά, μέση και βαρεία δυσπλασία. Με νέα διαίρεση οι βλάβες του επιθηλίου χωρίζονται σε χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή βλάβη (LGSIC) και σε υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή βλάβη (HGSIC). Η διάγνωση γίνεται είτε με το test pap ή με την κολποσκόπηση και την κατευθυνόμενη βιοψία που γίνεται κατά την διάρκεια αυτής.

Αντιμετώπιση

Όταν διαγνωστεί δυσπλασία του τραχήλου τότε ανάλογα με τον βαθμό της δυσπλασίας γίνεται και η αντιμετώπιση. Στη χαμηλού βαθμού δυσπλασία ανάλογα με την περίπτωση γίνεται η παρακολούθηση της ασθενούς σε τακτικά διαστήματα ή γίνεται εξάχνωση του τραχήλου με laser. Στη υψηλού βαθμού δυσπλασία γίνεται κωνοειδήσ εκτομή (αφαίρεση τμήματος) του τραχήλου και ιστολογική εξέταση αυτού.

Διαβάστε επίσης