ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ

Γενικά

Στην άρθρωση του ώμου συμβαίνουν εξαρθρήματα πιο συχνά από όλες τις αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η άρθρωση του ώμου σε αντίθεση με εκείνη του ισχίου είναι από κατασκευής ασταθής. Φυσιολογικά μόνο το 1/3 της κεφαλής του βραχιονίου περιλαμβάνεται μέσα στην ωμοπλάτη κατά τις διάφορες κινήσεις του άνω άκρου. Η σταθερότητα της στηρίζεται κυρίως στον θύλακο, τους συνδέσμους και τους μυς που περιβάλλουν την άρθρωση.

Ταξινόμηση

Το εξάρθρημα του ώμου διακρίνεται σε πρόσθιο που είναι το συνηθέστερο (96-98%) και οπίσθιο που είναι σπάνιο (2-4%). Ο χαρακτηρισμός πρόσθιο ή οπίσθιο εξαρτάται από τη θέση που παίρνει η κεφαλή του βραχιονίου σε σχέση με την ωμοπλάτη.

Πρόσθιο εξάρθρημα

Ο ασθενής κρατά το εξαρθωμένο χέρι με το φυσιολογικό. Υπάρχει πόνος, δυσχέρεια κίνησης, εξαφάνιση της στρογγυλότητας του ώμου. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται πάντα ακτινολογικά. Η θεραπεία συνίσταται σε ανάταξη του εξαρθρήματος και ακινητοποίηση του μέλους με ελαστικούς επιδέσμους για 3-4 εβδομάδες.

Η ανάταξη τις περισσότερες φορές στα πρόσφατα εξαρθρήματα γίνεται χωρίς νάρκωση. Αν όμως ο ασθενής είναι μυώδης και αγχωμένος τότε μπορεί να χρειαστεί γενική νάρκωση. Στα ηλικιωμένα άτομα η ουλοποίηση επέρχεται ταχύτερα, γι’αυτό η ακινητοποίηση περιορίζεται σε 2-3 εβδομάδες. Εξάλλου αν η ακινητοποίηση παραταθεί, προκαλείται σημαντική δυσκαμψία του ώμου λόγω ανάπτυξης συμφύσεων.

Οπισθιο εξάρθρημα

Η κλινική εικόνα δεν είναι τυπική όπως συμβαίνει με το πρόσθιο. Οι κινήσεις του ώμου, ενεργητικές και παθητικές είναι σαφώς περιορισμένες και επώδυνες και ιδιαίτερα η προσπάθεια εξωτερικής στροφής του μέλους από το γιατρό. Η διάγνωση γίνεται με τον ακτινολογικό έλεγχο (ειδικές προβολές).

Η ανάταξη γίνεται με γενική νάρκωση ενώ η ακινητοποίηση διαρκεί 3 εβδομάδες, χρόνος απαραίτητος για να επουλωθούν τα μαλακά μόρια και να μην υποτροπιάσει το εξάρθρημα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση