ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΓΚΩΝΟΣ

Γενικά

Το εξάρθρημα του αγκώνος είναι σχεδόν πάντα οπίσθιο. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει και πλάγια παρεκτόπιση. Η ονομασία που καθορίζεται από τη θέση που παρεκτοπίζεται η κερκίδα και η ωλένη σε σχέση με το κάτω άκρο του βραχιονίου.

Το εξάρθρημα προκαλείται μετά από πτώση και στήριξη πάνω στη παλάμη. Ο ασθενής υποβαστάζει το αντιβράχιο με το άλλο του χέρι ενώ οι κινήσεις της άρθρωσης είναι σχεδόν κατηργημένες και επώδυνες.

Πάντοτε πρέπει να ελέγχεται ο κερκιδικός σφυγμός και η αίσθηση των δακτύλων.

Διάγνωση

Η ακτινογραφία θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα βοηθήσει στην αναγνώριση τυχόν συνοδών καταγμάτων που δυσκολεύουν τη θεραπεία και επιβαρύνουν την πρόγνωση.

Θεραπεία

Η ανάταξη του εξαρθρήματος του αγκώνα πρέπει να γίνεται όσο πιο γρήγορα και πάντοτε με γενική νάρκωση. Ακολουθεί ακινητοποίηση με γύψινο νάρθηκα με τον αγκώνα σε κάμψη 90? για τρεις εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα αρχίζουν ήπιες ενεργητικές κινήσεις του αγκώνος. Μαλάξεις ή βίαιες παθητικές κινήσεις δεν επιτρέπονται λόγω του κινδύνου εμφάνισης εκτόπου οστεοποίησης.
Τα συνοδά κατάγματα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Αντιμετωπίζονται μετά την ανάταξη του εξαρθρήματος, όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις που δεν συνυπάρχει εξάρθρημα, με τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις και μεθόδους.

Διαβάστε επίσης