ΚΑΤΑΓΜΑ – ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ MONTEGGIA

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι μικτή κάκωση που περιλαμβάνει κάταγμα του άνω τριτημορίου της ωλένης με εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας.

Γενικά

Προκαλείται συνήθως μετά από πτώση πάνω στη παλάμη και βίαιο πρηνισμό του αντιβραχίου. Μπορεί να προκληθεί και μετά από άμεση πλήξη στην οπίσθια επιφάνεια του αντιβραχίου.

Διάγνωση

Η διάγνωση του κατάγματος της ωλένης γίνεται πάντοτε εύκολα, το εξάρθρημα όμως της κεφαλής της κερκίδας συχνά διαφεύγει της προσοχής. Γι’ αυτό σε κάθε κάταγμα στο άνω τριτημόριο της ωλένης με γωνίωση πρέπει να γίνει ακτινολογικός έλεγχος για εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδος.

Συνήθως το κάταγμα της ωλένης παρουσιάζει πρόσθια γωνίωση και το εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας επίσης πρόσθια παρεκτόπιση. Το αντίθετο, δηλαδή οπίσθια γωνίωση του κατάγματος και οπίσθιο εξάρθρημα συμβαίνει πολύ πιο σπάνια.

Θεραπεία

Η ανατομική ανάταξη και σταθερή συγκράτηση του κατάγματος της ωλένης ανατάσσει σχεδόν κατά κανόνα το εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας. Για το λόγο αυτό το κάταγμα-εξάρθρημα Μonteggia πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε επίσης