ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

Γενικά

Τα κατάγματα των μετακαρπίων διακρίνονται σε κατάγματα της βάσης, της διάφυσης και του αυχένα των μετακαρπίων.

Κατάγματα της βάσης των μετακαρπίων

Τα κατάγματα της βάσης των μετακαρπίων είναι σταθερά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη θεραπεία. Στροφική παραμόρφωση εντούτοις πρέπει να διορθώνεται όπως και στα άλλα κατάγματα των μετακαρπίων διότι αλλιώς θα έχουμε εφίππευση των δακτύλων κατά την κάμψη.

Κατάγματα της διάφυσης των μετακαρπίων

Τα κατάγματα της διάφυσης είναι συχνά και προκαλούνται συνήθως από άμεση πλήξη.Τα κατάγματα του 3ου και 4ου μετακαρπίου θεωρούνται σταθερά γιατί συγκρατούνται στη θέση τους από τους μεσόστεους μύες και τα πλαϊνά μετακάρπια. Αρκεί η επίδεση με ελαστικό επίδεσμο επί 3 εβδομάδες για την αντιμετώπισή τους. Τα κατάγματα όμως του 2ου και 5ου μετακαρπίου είναι συνήθως ασταθή γι’ αυτό είναι προτιμότερη η χειρουργική τους αντιμετώπιση. Το ίδιο ισχύει και για το κάταγμα της διάφυσης του 1ου μετακαρπίου το οποίο συνήθως έχει ένδειξη για εγχείρηση.

Κατάγματα του αυχένα των μετακαρπίων

Από τα κατάγματα που αφορούν τον αυχένα των μετακαρπίων, συχνότερο είναι εκείνο του αυχένα του 5ου μετακαρπίου (κάταγμα του πυγμάχου). Προκαλείται συνήθως κατά τη πλήξη με γροθιά σκληρού αντικειμένου. Αντιμετωπίζεται με ανάταξη και εφαρμογή νάρθηκος αλουμινίου ή εφαρμογή γύψου πηχεοκαρπικού που καλύπτει και τη ραχιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου. Πολλοί βέβαια προτιμούν την ανάταξη και συγκράτηση με βελόνη. Μικρή γωνίωση μέχρι 15ο του κατάγματος μπορεί να γίνει αποδεκτή και να μη γίνει ανάταξη.

Διαβάστε επίσης