ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Σ.

Γενικά

Η σοβαρότητα των κακώσεων της σπονδυλικής στήλης εξαρτάται βασικά από τον τραυματισμό ή όχι του νωτιαίου μυελού είτε αμέσως κατά την στιγμή του τραυματισμού είτε αργότερα συνεπεία παρεκτόπισης των σπονδυλικών σωμάτων.

Επειδή οι κακώσεις αυχενικής μοίρας συνοδεύονται πολλές φορές από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είναι δυνατό να καλύπτουν τα ευρήματα από τον αυχένα, είναι απαραίτητο να ελέγχεται και η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε κάθε κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Γενικεύοντας, σε κάθε κάκωση πάνω από το επίπεδο της κλείδας θα πρέπει να αποκλείουμε κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Συμπιεστικό κάταγμα

Είναι σταθερό κάταγμα με καλή πρόγνωση. Τα οπίσθια συνδεσμικά στοιχεία του σπονδύλου παραμένουν ακέραια και συνήθως δεν συνοδεύονται από νευρολογικές διαταραχές. Η θεραπεία είναι εφαρμογή πωγωνοϊνιακής έλξης μέχρι υποχώρησης του άλγους και του σπασμού και στη συνέχεια στήριξη της αυχενικής μοίρας με πλαστικό περιλαίμιο για 4- 6 εβδομάδες.

Εκρηκτικό κάταγμα

Προκαλείται από κατά μήκος πίεση όταν η αυχενική μοίρα βρεθεί σε ουδέτερη θέση από πλευράς κάμψεως – εκτάσεως. Στο εκρηκτικό κάταγμα ο νωτιαίος μυελός είναι δυνατό να διαφύγει το τραυματισμό. Είναι όμως πιθανό οστικά τεμάχια να παρεκτοπιστούν και να τραυματίσουν απευθείας το νωτιαίο μυελό και σπανιότερα τις νευρικές ρίζες. Είναι λοιπόν κάταγμα περισσότερο επικίνδυνο από το συμπιεστικό κάταγμα, εν τούτοις όμως θεωρείται σταθερό δεδομένου ότι συνήθως δεν παρατηρείται περισσότερη παρεκτόπιση από εκείνη που έγινε τη στιγμή του τραυματισμού. H θεραπεία είναι παρόμοια με του συμπιεστικού κατάγματος.

Κάταγμα – εξάρθρημα

Πολύ σοβαρή κάκωση, συνήθως συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Τόσο στα αμιγή κατάγματα όσο και στις περιπτώσεις κατάγματος – εξαρθρήματος παρατηρείται συνήθως πλήρης ή ατελής διατομή του νωτιαίου μυελού. Έτσι η προσεκτική μεταφορά του τραυματία με το κεφάλι ακίνητο σε ουδέτερη θέση έχει μεγάλη σημασία, διότι διαφορετικά μια ατελής διατομή του νωτιαίου μυελού μπορεί να μεταβληθεί σε τελεία που δεν επανορθώνεται.

Η θεραπεία αρχίζει με την προσπάθεια ανάταξης του εξαρθρήματος με την εφαρμογή κρανιακής έλξεως με ειδική αρπάγη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας απαιτείται συνεχής νευρολογικός έλεγχος, γιατί είναι δυνατό να παρουσιαστούν νευρολογικές διαταραχές ή να επιδεινωθούν οι ήδη υπάρχουσες λόγω υπερβολικής έλξης. Μετά την επίτευξη της ανατάξεως η αντιμετώπιση είναι χειρουργική (αυχενική σπονδυλοδεσία) ή συντηρητική με ειδικό κηδεμόνα ή σύστημα κρανιακής περιπατητικής έλξεως.

Κάταγμα του άτλαντα

Είναι κάταγμα του πρώτου αυχενικού σπονδύλου. Προέρχεται από κάθετη βία. Σπανίως υπάρχουν νευρολογικές διαταραχές. Η θεραπεία συνίσταται σε έλξη για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εφαρμογή αυχενικού κηδεμόνα τετραπλής στήριξης για 2-3 μήνες.

Κάταγμα οδόντος

Ονομάζονται και κατάγματα της οδοντοειδούς αποφύσεως του δεύτερου αυχενικού σπονδύλου. Είναι σοβαρές κακώσεις και μπορούν να διαφύγουν της προσοχής επειδή συνυπάρχουν με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή γιατί προκαλούν ελάχιστα ενοχλήματα. Διακρίνονται σε κατάγματα κορυφής του οδόντος που είναι συνήθως καλοήθη, σε κατάγματα του σώματος που χρειάζονται συνήθως σπονδυλοδεσία και σε κατάγματα της βάσης του οδόντος που η πώρωση τους επιτυγχάνεται συντηρητικά.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση