ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τα κατάγματα του κάτω άκρου του μηριαίου διακρίνονται σε υπερκονδύλια και σε κατάγματα των μηριαίων κονδύλων.

Τα υπερκονδύλια κατάγματα (κατάγματα αμέσως πάνω από τους μηριαίους κονδύλους) αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή καλύτερα χειρουργικά για να αποφευχθεί δυσκαμψία του γόνατος. Τα κατάγματα των μηριαίων κονδύλων αντιμετωπίζονται χειρουργικά όπως και όλα τα ενδαρθρικά κατάγματα. Ο βαθμός αποκατάστασης της άρθρωσης θα εξαρτηθεί από το βαθμό συντριβής των μηριαίων κονδύλων και φυσικά από τη χειρουργική τεχνική.

Διαβάστε επίσης