ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

Γενικά

Κάταγμα κλείδας συμβαίνει συνήθως ύστερα από πτώση επί του τεντωμένου άνω άκρου ή σπανιότερα από άμεση πλήξη. Η παρεκτόπιση είναι τυπική. Το έξω τμήμα παρεκτοπίζεται προς τα κάτω από το βάρος του ώμου, ενώ το κεντρικό έλκεται από τον στερνοκλειδομαστοειδή και παρεκτοπίζεται προς τα πάνω. Ο ασθενής πονάει στην περιοχή του κατάγματος με τις κινήσεις του ώμου, υπάρχει δε οίδημα και παραμόρφωση.

Θεραπεία

Η πώρωση του κατάγματος της κλείδας γίνεται και χωρίς τέλεια ακινητοποίηση, γι’ αυτό σχεδόν πάντοτε αντιμετωπίζεται με συντηρητικές μεθόδους (τρίγωνη ανάρτηση, οκτωειδής επίδεση).

Παρατηρήσεις

Η περίσφιξη δεν πρέπει να είναι υπερβολική διότι μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία στα άνω άκρα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο μετά την εφαρμογή των επιδέσμων να ελέγχονται οι σφύξεις της κερκιδικής αρτηρίας στην πλευρά του κατάγματος. Η διάρκεια της ακινητοποίησης είναι συνήθως 4 εβδομάδες. Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες (π.χ. μεγάλου βαθμού εφίππευση των καταγματικών άκρων της κλείδας).

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση