ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Εξάρθρημα χαρακτηρίζεται η κάκωση μιας άρθρωσης κατά την οποία έχουμε πλήρη παρεκτόπιση μεταξύ των αρθρικών επιφανειών.

Γενικά

Σε κάθε εξάρθρημα συμβαίνει ρήξη του θυλάκου της άρθρωσης και ενός ή περισσοτέρων συνδέσμων αυτής. Είναι συχνή κάκωση και μπορεί να συμβεί σε όλες τις αρθρώσεις.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται συνήθως με κλινική εξέταση και τη λήψη ακτινογραφιών σε δύο επίπεδα 90 μοιρών μεταξύ τους. Τα συμπτώματα του εξαρθρήματος είναι ο πόνος, η παραμόρφωση της άρθρωσης, το οίδημα και η εκχυμώσεις της περιοχής, η μεγάλη ευαισθησία και η κατάργηση της λειτουργικότητας του μέλους.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την ανάταξη του εξαρθρήματος δηλ. την επαναφορά των αρθρικών επιφανειών στη θέση τους και εν συνεχεία την ακινητοποίηση της άρθρωσης για να επανέλθουν τα μαλακά μόρια αυτής ώστε να μην υποτροπιάσει το εξάρθρημα.

Η ανάταξη πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα και καλύτερα με γενική νάρκωση για να μην υπάρχει πόνος και μυικός σπασμός. Συνήθως γίνεται με χειρισμούς και σπάνια χειρουργικά.
Η ακινητοποίηση της άρθρωσης γίνεται συνήθως με γύψο, έλξη (π.χ. άρθρωση του ισχίου) ή και απλή επίδεση (π.χ. το εξάρθρημα του ώμου) συνήθως για 3-4 εβδομάδες, διάστημα αρκετό για την επούλωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης.

Υπεξάρθρημα είναι η κάκωση κατά την οποία έχουμε μερική παρεκτόπιση μεταξύ των αρθρικών επιφανειών, οι οποίες διατηρούν μεν επαφή αλλά όχι πλήρη και ομαλή.

Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια από του εξαρθρήματος ενώ η θεραπεία περιλαμβάνει την ανάταξη του υπεξαρθήματος και την ακινητοποίησή του.

Διαβάστε επίσης