Εισαγωγή στην σύγχρονη απεικόνιση

Η πρόοδος της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσαν εντυπωσιακές διαγνωστικές δυνατότητες στη σημερινή Ιατρική.

Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωρίζουν οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι.

Με τις μεθόδους αυτές μελετάται το ανθρώπινο σώμα σε διαφορες “τομές”, προσφέροντας έτσι πληροφορίες για τα εσωτερικά όργανα με τη μορφή εικόνας. Οι κυριότερες είναι το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία.

Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση απλή, ανώδυνη, σχετικά φθηνή και το κυριότερο ακίνδυνη για τον οργανισμό, καθώς δεν βασίζεται στη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Ο υπερηχογράφος είναι ένα μηχάνημα σχετικά μικρό και εύκολα μετακινούμενο που μπορεί να λειτουργήσει εκτός από το Νοσοκομείο και σε μικρότερες υγειονομικές μονάδες.

Η εξέταση αυτή βρίσκει σήμερα πολλές εφαρμογές:

Αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο του κλινικού γιατρού, καθώς προσφέρει εύκολα και σύντομα σημαντικές πληροφορίες για τα όργανα της κοιλίας, αλλά και το θυρεοειδή αδένα και άλλα επιφανειακά όργανα.

Ως υπερηχογράφημα-Doppler χρησιμοποιείται για τη μελέτη των αγγείων.

Στην καρδιολογία η συμβολή του υπερηχογραφήματος είναι πολύ σημαντική, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, τις βαλβίδες της καρδιάς κ.λ.π.

Τέλος στην γυναικολογία-μαιευτική το υπερηχογράφημα συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των παθήσεων των γεννητικών οργάνων της γυναίκας, καθώς και στην παρακολούθηση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης.

Αξονική τομογραφία

Η αξονική τομογραφία, πολυχρησιμοποιούμενη εξέταση σήμερα, έχει ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων και η εικόνα που παράγει είναι υψηλής ακριβείας.

Είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο, ωστόσο παραμένει σχετικά ακριβή ως εξέταση και εκτός αυτού βασίζεται στη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας (η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και μόνο όταν υπάρχει σαφής ένδειξη).

Για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός αξονικού τομογράφου απαιτούνται υψηλά ποσά, έτσι τα μηχανήματα αυτά στεγάζονται σε Νοσοκομεία ή ειδικά διαγνωστικά κέντρα.

Μαγνητική τομογραφία

Η μαγνητική τομογραφία, αποτελεί ένα από τα πρόσφατα επιτεύγματα στον τομέα της “απεικονιστικής διάγνωσης”.

Η εικόνα που παράγει έχει εξαιρετική ποιότητα (συνήθως καλύτερη από αυτή της αξονικής τομογραφίας). Οι ενδείξεις για τη χρήση της εξέτασης συνεχώς διευρύνονται, καθώς η αντίστοιχη τεχνολογία βελτιώνεται.

Επισημαίνεται ότι η αρχή στην οποία στηρίζεται η μέθοδος δεν βασίζεται στη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Εξάλλου, το κόστος της εξετάσεως είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό της αξονικής τομογραφίας.

Διαβάστε επίσης