Υπέρταση: Απαραίτητη η συνεργασία γιατρού και ασθενή

Υπέρταση: Απαραίτητη η συνεργασία γιατρού και ασθενήΑρτηριακή πίεση είναι η πίεση που δημιουργείται στα αγγεία του σώματος από την κυκλοφορία του αίματος, μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg) και διακρίνεται στην Συστολική (μεγάλη) που προκύπτει από την καρδιακή συστολή και την Διαστολική (μικρή) η οποία εκφράζει την πίεση κατά την διάρκεια της καρδιακής διαστολής. Η αρτηριακή πίεση δεν παραμένει σταθερή, μεταβάλλεται συνεχώς από μέτρηση σε μέτρηση και συνήθως είναι υψηλότερη όταν ένα άτομο εργάζεται, ασκείται ή είναι εκνευρισμένο ή τρομαγμένο και αντίστοιχα μικρότερη κατά την διάρκεια του ύπνου. Η ανώτερη φυσιολογική αρτηριακή πίεση ενός ενήλικου είναι για την Συστολική 140mmHg και για την Διαστολική 90mmHg και βέβαια αντιστοιχεί σε μετρήσεις που γίνονται όταν το άτομο είναι ήρεμο. Σημειώστε επίσης ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μικρότερες φυσιολογικές τιμές για την Συστολική και την Διαστολική πίεση σε σχέση με αυτές των ενηλίκων

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η άνοδος και παραμονή της αρτηριακής πιέσεως ύστερα από διαδοχικές μετρήσεις σε τιμές πάνω από τις φυσιολογικές για την ηλικία ενός ατόμου τεκμηριώνει την διάγνωση της Αρτηριακής Υπερτάσεως. Μεμονωμένες υψηλές τιμές δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν την διάγνωση. Σημειώστε επιπλέον την συχνή “υπέρταση της άσπρης μπλούζας” με ανεβασμένες τιμές πιέσεως σε μετρήσεις που γίνονται στο ιατρείο λόγω του άγχους ή φόβου του εξεταζόμενου

Ποιες είναι οι αιτίες της αρτηριακής υπερτάσεως;

Στις περισσότερες περιπτώσεις (90%-95%) η υπέρταση χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής, αφού δεν έχει αποδεδειγμένα συγκεκριμένη αιτιολογία. Στην εμφάνισή της συμβάλλουν η κληρονομικότητα, το φύλο, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η κατανάλωση αλατιού και οινοπνευματωδών και η χρήση διαφόρων φαρμάκων. Σε ένα μικρό ποσοστό (5%-10%) η αρτηριακή υπέρταση προκαλείται από συγκεκριμένες παθήσεις των νεφρών, των αγγείων, ή των ενδοκρινών αδένων (επινεφρίδια) οπότε και χαρακτηρίζεται ως δευτεροπαθής

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης;

Η υπέρταση στα αρχικά της στάδια ακόμη και όταν παρουσιάζεται με υψηλές τιμές δεν προκαλεί συμπτώματα με αποτέλεσμα πολλές φορές ο ασθενείς να μην την αντιληφθεί παρά μόνο ύστερα από την πρόκληση μόνιμων βλαβών σε ζωτικά όργανα. Η υπέρταση προκαλεί αργά ή γρήγορα σοβαρές παθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, αρτηριοσκλήρυνση και διαταραχές της οράσεως

Πώς αντιμετωπίζεται η αρτηριακή υπέρταση;

Η αρτηριακή υπέρταση ανάλογα με τις επικρατούσες τιμές αντιμετωπίζεται

Συντηρητικά, χωρίς χρήση φαρμάκων, όπως με περιορισμό του αλατιού, απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος και κατάχρησης οινοπνευματωδών, καθώς και μεταβολή του τρόπου ζωής με έναρξη σωματικής ασκήσεως και αποβολή του άγχους.

Φαρμακευτικά, όταν πλέον με τη συντηρητική αγωγή δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά.

Μερικές φορές για ένα επίσης μικρό αριθμό κυρίως δευτεροπαθών υπερτάσεων η αντιμετώπιση γίνεται χειρουργικά

Τι πρέπει να κάνει ο υπερτασικός ασθενής;

Ο υπερτασικός ασθενείς πρέπει πρώτα απ’ όλα να τηρεί πιστά της οδηγίες του γιατρού τόσο σε θέματα συντηρητικής όσο και φαρμακευτικής αγωγής. Η αρτηριακή πίεση πρέπει να μετριέται τακτικά, με δύο μετρήσεις κάθε φορά.
Τα σύγχρονα αντιυπερτασικά φάρμακα ρυθμίζουν με ασφαλή τρόπο την αρτηριακή πίεση χωρίς όμως να εξαφανίζουν τα γενεσιουργά αίτια και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνονται με συνέπεια, συνεχώς και να ελαττώνονται ή να διακόπτονται μόνο ύστερα από ιατρική οδηγία

Συμπέρασμα

1. Τηρείτε πιστά τις οδηγίες του γιατρού όσον αφορά την φαρμακευτική αγωγή σας.
2. Μετράτε τακτικά την πίεσή σας με δύο μετρήσεις κάθε φορά.
3. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για την συντηρητική αντιμετώπιση της πιέσεως.
4. Περιορίστε τις καταστρεπτικές για τον οργανισμό συνήθειες όπως η κατανάλωση οινοπνεύματος, το κάπνισμα και τα συχνά ξενύχτια!
5. Μην σταματήσετε ποτέ τα φάρμακα χωρίς την συμβουλή του γιατρού σας

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση