Η αερόβια άσκηση υπερτερεί στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Τα άτομα τα οποία ασχολούνται συστηματικά με αερόβιες δραστηριότητες όπως, το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση συγκριτικά με τα άτομα που συνδυάζουν αερόβια με αναερόβια γυμναστική δηλαδή προγράμματα aerobic και προπόνηση με αντιστάσεις.

Σ ‘αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν επιστήμονες από το Albert Einstein College of Medicine των ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο American Society of Hypertension.

Οι ερευνητές μάλιστα επισημαίνουν πως τα άτομα τα οποία συνδυάζουν τα δύο είδη προπόνησης (αερόβια και αναερόβια) διατηρούν τα ίδια επίπεδα αρτηριακής πίεσης με τα άτομα που δεν ασκούνται καθόλου. Η ενασχόληση με τα βάρη φαίνεται να δρα ανασταλτικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Επιστήμονες πραγματοποίησαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 10499 άτομα ηλικίας 27 – 74 ετών. Το 22% αυτών εκτελούσε μόνο αερόβια άσκηση, το 19% συνδυασμό αερόβιας και αναερόβιας προπόνησης, το 35% ασχολείτο με την κηπουρική και το 1% ασκούντο μόνο αναερόβια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα που συμμετείχαν αποκλειστικά σε αερόβια προγράμματα παρουσίαζαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, συγκριτικά με τα υπόλοιπους συμμετέχοντες που συνδύαζαν τα είδη της προπόνησης ή δεν ασκούνταν καθόλου. Εντούτοις, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρα συμπεράσματα για το πως επιδρά η αναερόβια άσκηση στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Διαβάστε επίσης