Σύνδρομο Peutz – Jeghers

Kληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο και εκδηλώνεται με αμαρτώματα, κυρίως στο λεπτό και παχύ έντερο, αλλά και με μελάχρωση των χειλέων και του δέρματος.

Η πιθανότητα για κακοήθη εξαλλαγή είναι μικρή ή λείπει, ωστόσο υπάρχει υψηλότερο ποσοστό κακοήθειας σε άλλα όργανα, όπως στο μαστό ή τις ωοθήκες. Τα συμπτώματα είναι αιμορραγία ή εντερική απόφραξη, λόγω εγκολεασμού.

Διαβάστε επίσης