Τυφοειδής εντερίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η τυφοειδής εντερίτιδα είναι μία φλεγμονώδης πάθηση του λεπτού εντέρου, που οφέιλεται στη Salmonella typhosa και προκαλεί έλκη στο βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, σπληνομεγαλία και διόγκωση των μεσεντερίων λεμφαδένων.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία είναι συντηρητική (κοτριμοξαζόλη ή αμοξυκιλλίνη) και χειρουργική στην περίπτωση των επιπλοκών (μεγάλη αιμορραγία και διάτρηση ειλεού).

Διαβάστε επίσης