Χρόνια Εντερίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Χρόνια εντερίτιδα είναι μία κατηγορία φλεγμονοδών παθήσεων του λεπτού εντέρου, που προκαλούν εντερική δυσαπορρόφηση (κακή απορρόφηση).

Παθογένεια

Οι χρόνιες εντερίτιδες είναι άγνωστης αιτιολογίας και χαρακτηρίζονται από διήθηση του εντερικού βλεννογόνου από φλεγμονώδη κύτταρα διαφόρων ειδών.

Κατηγορίες Χρόνιων Εντερίτιδων.

1. Πλασμοκυτταρική – Λεμφοκυτταρική, πιθανόν οφείλεται σε αυτοάνοσους μηχανισμούς.
2. Ηωσινοφιλική, πιθανόν οφείλεται σε αλλεργία, μπορεί όμως να οφείλεται σε παράσιτα, ή ναι είναι αυτοάνοση.
3.Υπερηωσινοφιλική εντερίτιδα της γάτας.
4. Κοκκιωματώδης εντερίτιδα, άγνωστης αιτιολογίας.
5. Ατροφία των αχνών του εντέρου από διάφορες πρωτογενείς αιτίες ( ιδιοπαθής, Λέμφωμα ).

Κλινική εικόνα

Το κλασσικό σύμπτωμα της νόσου είναι η χρόνια διάρροια. Υπάρχει έντονη απώλεια βάρους, μπορεί να υπάρχει ανορεξία και σποραδικά εμφανίζονται έμετοι. Οι διάρροιες αυτές συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις κλασσικές θεραπείες, και τα ζώα εμφανίζουν πλέον εικόνα καχεξίας.

Διάγνωση

Εκτός από τα συμπτώματα, σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, παίζουν οι εργαστηριακές εξετάσεις όπως η ακτινογραφία μετά από βαριούχο υποκλυσμό, η συγκέντρωση των ολικών πρωτεϊνών του ορού, η συγκέντρωση ηωσινοφίλων κλπ. Ασφαλή όμως διάγνωση μπορεί να τεθεί, μετά από βιοψία του εντερικού βλεννογόνου.

Αντιμετώπιση

Για την πλασμοκυτταρική χορηγούμε πρεδνιζολόνη, αζαθειοπρίμη, και τυλοζίνη. Για την ηωσινιφιλική πρεδνιζολόνη και αζαθειοπρίμη. Στην υπερηωσινοφιλική εντερίτιδα της γάτας, χορηγούμε πρεδνιζολόνη και στην κοκκιωματώδη εντερίτιδα χορηγούμε πρεδνιζολόνη, αζαθειοπρίμη, σουλφασαλαζίνη και μετρονιδαζόλη.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση