Αντιβιοτικά κατά της αρτηριοσκλήρυνσης

Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προστατεύσει ασθενείς που είναι φορείς μίας κατηγορίας χλαμυδίων με την ονομασία Chlamydia pneumoniae από την ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Circulation, της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Οπως αναφέρεται στην έρευνα, τα Chlamydia pneumoniae ευθύνονται για την πρόκληση βλαβών στο ενδοθήλιο των αγγείων (το εσωτερικό τοίχωμα τους), με αποτέλεσμα να ευνοείται ο σχηματισμός αθηρωματικών πλακών και κατά συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο.

Σε ασθενείς που έφεραν τα χλαμύδια και οι οποίοι υποβλήθηκαν για πέντε εβδομάδες σε θεραπεία με αζιθρομυκίνη, διαπιστώθηκε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην βραχιόνιο αρτηρία και ανιχνεύθηκαν στο αίμα τους, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, δύο δείκτες που σχετίζονται με βλάβες του ενδοθηλίου.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που δείχνει ότι η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προστατεύσει τα αγγεία από τον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών, και ο επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να διαπιστώσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους δρουν τα αντιβιοτικά στα τοιχώματα των αγγείων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Διαβάστε επίσης