Για μια Ευρώπη χωρίς τσιγάρο

Για μια Ευρώπη χωρίς τσιγάροΣχεδόν το ένα τρίτο των νέων ηλικίας 15 έως 18 ετών στην Ευρώπη είναι καπνιστές, ενώ ο συνολικός αριθμός των καπνιστών στην Γηραιά Ηπειρο έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 1997, φτάνοντας τα 215 εκατομμύρια άτομα. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις τάσεις στο κάπνισμα, τις ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, αλλά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το κάπνισμα σε 48 χώρες της Ευρωπαϊκής περιοχής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου με τίτλο ” Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τη νομοθεσία ελέγχου του καπνού” (The European report on tobacco control policy). Η έκθεση περιλαμβάνει μία πλούσια πηγή πληροφοριών για όσους εργάζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας, από τα προβλήματα υγείας που προκαλεί το κάπνισμα και που μπορούν να προληφθούν.

Οι υπουργοί υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών θα συναντηθούν σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, με τίτλο “Για μία Ευρώπη χωρίς καπνό” (Tobacco-free Europe) για να κάνουν ανασκόπηση των στοιχείων της έκθεσης, αλλά και να ενισχύσουν την κοινή συντονισμένη δράση κατά του καπνίσματος στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα, που αφορούν το κάπνισμα σε ενήλικους και νέους, καθώς και τα μέτρα περιορισμού του καπνίσματος που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Επιπλέον η έκθεση παρουσιάζει τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος, όπως την απαγόρευση των διαφημίσεων, τον έλεγχο της αγοράς μέσω συγκεκριμένων τιμών και φορολογικών επιβαρύνσεων, την υποστήριξη των καπνιστών που θέλουν να διακόψουν, τη δημιουργία χώρων μη-καπνιστών, τις προειδοποιήσεις για τα προβλήματα υγείας που προκαλεί το κάπνισμα, αλλά και την επίβλεψη και τον έλεγχο των τοξικών και των άλλων ουσιών που εμπεριέχουν τα προϊόντα καπνού.

Τα τέσσερα βασικά σημεία της έκθεσης είναι τα εξής

1. Τα μέτρα για τον περιορισμό του καπνίσματος μπορούν να είναι και είναι επιτυχή. Μερικές χώρες μείωσαν σημαντικά την κατανάλωση προϊόντων καπνού και τις βλάβες που προκαλούν

2. Η επίθεση της καπνοβιομηχανίας στη δημόσια υγεία συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των καπνιστών τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή περιοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις ανατολικές χώρες υπερκάλυψε τη μείωση που σημείωσαν οι δυτικές χώρες.

3. Ενώ αρκετές χώρες και περιοχές σημείωσαν μείωση του καπνίσματος στον ενήλικο πληθυσμό, σε καμία χώρα δεν παρατηρείται μείωση του καπνίσματος στους ανήλικους νέους. Επιπλέον δεν παρατηρείται πλέον διαφορά στις καπνιστικές συνήθειες ανάμεσα στα δύο φύλα στους έφηβους της Ευρώπης, με τις έφηβες να καπνίζουν το ίδιο ή και περισσότερο σε 12 χώρες.

4. Ο έλεγχος του καπνίσματος περνάει σε νέα φάση. Κατά τη χρονική περίοδο 1997-2001 νέες πληροφορίες για τη δράση της καπνοβιομηχανίας που υποσκάπτει τη δημόσια υγεία, είδαν το φως της δημοσιότητας. Αυτό οδήγησε σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ελέγχεται η δράση της καπνοβιομηχανίας και να μειωθεί η επιρροή της. Στη χρονική περίοδο 1997-2001 το 75% των χωρών της Ευρωπαϊκής περιοχής ενίσχυσε τα μέτρα ελέγχου του καπνίσματος.

Στη διάσκεψη της Βαρσοβίας οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι για τη χάραξη νέας στρατηγικής για τον περιορισμό του καπνίσματος, θα βασιστούν στην εμπειρία όλων των προγραμμάτων ελέγχου του καπνίσματος. Οι υπουργοί υγείας θα βασιστούν στην εμπειρία αυτή για το πλαίσιο εργασίας της συνθήκης ελέγχου του καπνού (Framework Convention on Tobacco Control FCTC), την οποία ήδη διαπραγματεύονται 191 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η FCTC θα είναι η πρώτη διεθνώς συμφωνημένη συνθήκη για ένα τόσο σημαντικό θέμα υγείας. Θα περιλαμβάνει μία σειρά κανόνων και ρυθμίσεων για τη παγκόσμια χρήση και εξάπλωση του καπνού και των προϊόντων του, στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση