Μυς του τραχήλου

Στοιχεία ανατομίας

Ο λαιμός του ανθρώπου διακρίνεται στον τράχηλο, που βρίσκεται μπροστά και στον αυχένα, που βρίσκεται πίσω. Οι μυς του τραχήλου διακρίνονται σε πρόσθιους, πλάγιους, προσθιοπλάγιους και οπίσθιους ή παρασπονδυλικούς μυς.

Στην εικόνα παρατηρούνται:

ΘΥΡΕΟΫΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ
Ο θυρεοϋοειδής μυς εκφύεται από τον θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα και καταφύεται στο υοειδές οστό.
Με την ενέργειά του έλκει το υοειδές οστό προς τα κάτω.

ΩΜΟΫΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ
Ο ωμοϋοειδής μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο υοειδές οστό.
Με την ενέργεια του έλκει το υοειδές οστό προς τα κάτω και βοηθά τη ροη του αίματος μέσα στη σφαγίτιδα φλέβα.

ΣΤΕΡΝΟΫΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ
Ο στερνοϋοειδής μυς εκφύεται από τη λαβή του στέρνου και την κλείδα και καταφύεται στο υοειδές οστό.

ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΜΥΣ
Ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς εκφύεται από το στέρνο και την κλείδα και καταφύεται στην μαστοειδή απόφυση.
Με την ενέργειά του προκαλεί στροφή του προσώπου προς την αντίθετη πλευρά.
Με την ενέργεια των δύο στερνοκλειδομαστοειδών μυών, δεξιά και αριστερά, προκαλείται έκταση της κεφαλής.

ΣΚΑΛΗΝΟΙ ΜΥΣ
Οι σκαληνοί μυς διακρίνονται σε πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο.
Βρίσκονται στο πλάγιο τμήμα του τραχήλου και στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, αποτελώντας το έδαφος του υπερκλειδίου βόθρου.

Διαβάστε επίσης