Αντιμετωπίζοντας ένα πιάσιμο

Κατ’ αρχήν χρειάζεται ξεκούραση και αποφυγή της περαιτέρω φόρτισης του μυός που πάσχει.

Μετά από κάποια έντονη μυική φόρτιση ή έκθεση σε ψυχρό ρεύμα αέρα, συχνά παρουσιαζόμαστε “πιασμένοι”: Οι μύες πονάνε και οι κινήσεις μας γίνονται δυσχερείς.

Κατ’ αρχήν χρειάζεται ξεκούραση και αποφυγή της περαιτέρω φόρτισης του μυός που πάσχει.

Η περιοχή θα πρέπει να διατηρηθεί ζεστή με τη χρησιμοποίηση ζεστών ρούχων ή κάποιας θερμοφόρας.

Μια θερμαντική αλοιφή ή ένα έμπλαστρο (που δρα δημιουργώντας συνθήκες τοπικής υπεραιμίας) βοηθούν στη διατήρηση ζεστής της περιοχής.

Εάν τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο και μια ελαφρά εντριβή στην περιοχή που πάσχει.

Διαβάστε επίσης