Τι είναι η ρευματολογία

Τι είναι η ρευματολογία

Είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση κι αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων, δηλαδή διαταραχών του συνδετικού ιστού και του μυοσκελετικού συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις παθήσεων, το αντικείμενο της ρευματολογίας είναι δυνατόν να παρουσιάζει αλληλεπικάλυψη με αυτό της ορθοπαιδικής. Η συνεργασία όμως και η από κοινού εκτίμηση του αρρώστου, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πάθησής του.

Διαβάστε επίσης