Νέα μέσα στον αγώνα κατά των αστροκυττωμάτων

Νέα μέσα στον αγώνα κατά των αστροκυττωμάτωνΤα αστροκυττώματα είναι βασική κατηγορία καρκίνων του εγκεφάλου στους ανθρώπους. Η πολυμορφία και η μερική ή ολική διασπορά των όγκων καθιστά συχνά αναποτελεσματικές τις ακολουθούμενες θεραπευτικές οδούς. Η ανάπτυξη γνώσης ως προς το μοριακό υπόβαθρο της ογκογενούς πορείας και ακόμα περισσότερο η ύπαρξη ενός οργανισμού μοντέλου της συγκεκριμένης ασθένειας είναι το ζητούμενο των ερευνητών.

Eνας τέτοιος οργανισμός μοντέλο είναι σήμερα πραγματικότητα. Ένα ποντίκι που φέρει μεταλλαγμένα δύο ογκοκατασταλτικά γονίδια εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα επιπέδων κλινικής και μοριακής εικόνας των αστροκυτομάτων , από το μικρού βαθμού αστροκύτομα μέχρι το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα. Τα γονίδια που πλέον δεν είναι λειτουργικά στη συγκεκριμένη σειρά ζώων είναι το NF1 και το Trp53. Είναι ήδη γνωστό πως μεταλλαγές στο NF1 προκαλούν νευροφιμπρομάτωση τύπου Ι, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση αστροκυτομάτων και γλοιομάτων. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο Trp53 από την άλλη πλευρά εμφανίζεται μεταλλαγμένο σε αρκετές περιπτώσεις αστροκυτομάτων που εκδηλώνονται σε μικρή ηλικία και στη συνέχεια μεταπίπτουν αργά σε γλοιοβλαστώματα.

Το συγκεκριμένο ποντίκι-μοντέλο εμφανίζεται σε αισθητά πλεονεκτικότερη θέση ως προς τις προγενέστερες εκδόσεις αντίστοιχων ποντικιών , στις οποίες η ογκογένεση προωθούνταν από υπερέκφραση ογκογόνων πρωτεϊνικών μορίων στα εγκεφαλικά κύτταρα των ποντικών που πέρα από τα αστροκυτόματα θα μπορούσαν να έχουν και άλλες επιδράσεις στο μοριακό επίπεδο.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου οργανισμού παρέχει στους ερευνητές ένα μοντέλο , το οποίο μπορούν να μελετήσουν προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα για τα μοριακά συμβάντα της ασθένειας και ακόμα περισσότερο ένα σύστημα , στο οποίο μπορούν να επέμβουν επιδρώντας με πλήθος ουσιών και μεθόδων προς την κατεύθυνση της ίασης. Οι εξαγόμενες πληροφορίες αποτελούν βάση ανάπτυξης θεραπευτικών σχημάτων που εφαρμόζονται στους ανθρώπους , στους οποίους προφανώς δεν είναι εφικτός ο πειραματισμός που εφαρμόζεται στον οργανισμό μοντέλο.

Διαβάστε επίσης