ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣΗ

Άλλες ονομασίες

Κολονοσκόπηση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Εξέταση του ορθοσιγμοειδούς και όλου του παχέος εντέρου, με ειδικά όργανα, (σιγμοειδοσκόπιο, κολοσκόπιο), η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης, υπό φωτισμό όρασης του βλεννογόνου και του αυλού των υπό εξέταση οργάνων.

Πώς διενεργούνται

– Διενεργούνται από ιατρό ενδοσκόπο, κατάλληλα εκπαιδευμένο, με ειδικά, εύκαμπτα όργανα, τα οποία έχουν φωτισμό και δυνατότητες στροφικής κίνησης, ελεγχόμενες από τον χειριστή.
– Με εξαίρεση τη διενέργεια θεραπευτικών πράξεων, συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία.
– Γίνεται προετοιμασία του ασθενούς, με λήψη καθαρτικών ή εφαρμογή υποκλυσμών, ώστε το έντερο να είναι ελεύθερο από κόπρανα.
– Απαγορεύεται η λήψη τροφής, τουλάχιστον 4 ώρες πριν την εξέταση.
– Γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση κατασταλτικών ουσιών, (μιδαζολάμη), αν πρόκειται για κολοσκόπηση.
– Ο ασθενής τοποθετείται στην αριστερή πλάγια θέση και αφού γίνει δακτυλική εξέταση, εισάγεται το άκρο του ενδοσκοπίου, μέσα από το δακτύλιο του πρωκτού, στο ορθό. Στην περίπτωση της ορθοσιγμοειδοσκόπησης, το μήκος του ενδοσκοπίου είναι γύρω στα 25 εκ., ενώ το κολοσκόπιο έχει μεγαλύτερο μήκος. Κατά την κολοσκόπηση, γίνεται έγχυση αέρα στο έντερο και προώθηση του οργάνου ως τον τελικό ειλεό.
– Εξετάζονται όλες οι ανατομικές δομές, με δυνατότητα λήψης βιοψίας, από ύποπτες περιοχές.
– Είναι επίσης δυνατή η διενέργεια θεραπευτικών πράξεων, (αφαίρεση πολυπόδων, έλεγχος αιμορραγίας).

Ενδείξεις

Διαγνωστικές
– Έλεγχος συμπτωμάτων από τον πρωκτό ή το ορθό, (ορθοσκόπηση).
– Προληπτική διενέργεια κολοσκόπησης, για ανίχνευση πολυπόδων ή καρκίνου του παχέος εντέρου, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση των παθήσεων αυτών
– Εκτίμηση ενός ύποπτου ευρήματος, που ανιχνεύθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο του παχέος εντέρου, (βαριούχο υποκλυσμό).
– Ανίχνευση του αιτίου ορατής, (μακροσκοπικής) ή μη ορατής, (μικροσκοπικής) απώλειας αίματος από το έντερο.
– Διερεύνηση ανεξήγητης σιδηροπενικής αναιμίας.
– Διερεύνηση κοιλιακού πόνου σε συνδυασμό με αιματηρές κενώσεις.
– Σε περιπτώσεις υποψίας ύπαρξης φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ή για την εκτίμηση της έκτασης της πάθησης.
– Προ- ή μετεγχειρητική εκτίμηση σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Θεραπευτικές
– Αφαίρεση πολυπόδων του παχέος εντέρου.
– Αντιμετώπιση αιμορραγίας παχέος εντέρου.
– ’λλες ειδικότερες θεραπευτικές εφαρμογές.

Αντενδείξεις

Απόλυτες αντενδείξεις
– Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια (shock). Πρώτα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του αρρώστου.
– Οξύ έμφραγμα ή σοβαρή ισχαιμία του μυοκαρδίου.
– Περιτονίτιδα.
– Οξεία, κεραυνοβόλος τοξική, κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο.

Σχετικές αντενδείξεις
– Κακή προετοιμασία του εντέρου.
– Μαζική ενερορραγία.
– Κακή συνεργασία του ασθενούς.
– Εκκολπωματίτιδα.
– Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.
– Ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στην πύελο.
– Γιγάντια κήλη.

Επιπλοκές

Το ποσοστό συνολικών επιπλοκών, είναι ελαφρά μεγαλύτερο, από ότι στην ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού.

– Ο ασθενής, είναι δυνατόν να αισθανθεί, κολικοειδή κοιλιακό πόνο, από την έγχυση αέρα, που όμως ανακουφίζεται όταν ο αέρας αναρροφηθεί.
Αιμορραγία από τα σημεία βιοψίας.
– Διάτρηση του εντέρου.
– Επιπλοκές λόγω των χρησιμοποιούμενων κατασταλτικών ουσιών, (καταστολή της αναπνοής).
– Παροδική μικροβιαιμία. Οι ασθενείς με βαλβιδοπάθεια ή προσθετική άρθρωση, χρειάζονται προληπτική λήψη αντιβίωσης, για αποφυγή ενδοκαρδίτιδας ή λοίμωξη της άρθρωσης.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στη ερμηνεία, γιατί ο εξεταστής βλέπει άμεσα, με φωτισμό, το περιεχόμενο του εντέρου. Η διαγνωστική ακρίβεια λοιπόν της μεθόδου, εξαρτάται από την εμπειρία του, στην αναζήτηση και αναγνώριση των παθολογικών στοιχείων, καθώς επίσης και από την καλή προετοιμασία του ασθενούς Η λήψη βιοψιών, συμπληρώνει την αξιοπιστία της εξέτασης.

Η ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου, τείνει σήμερα, να υποκαταστήσει τον ακτινολογικό έλεγχο, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει.

Διαβάστε επίσης