Η αρτηριακή υπέρταση επιδεινώνεται από τη ρύπανση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται ότι συμβάλλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, καθώς επιδρά στα κέντρα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμισή της, αυξάνοντας έτσι και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανακοπής και άλλων καρδιακών επιπλοκών.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλον και την Υγεία”, της Γερμανίας, στη Νυρεμβέργη και δημοσιεύεται στο “American Journal of Public Health”, η μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς που πάσχουν από υπέρταση, εξαρτάται και από τα επίπεδα μόλυνσης στον αέρα, όπως εξαρτάται και από την ποσότητα αλατιού στο φαγητό.

Οι ερευνητές μέτρησαν την αρτηριακή πίεση 2600 ενηλίκων από 25-64 ετών, σε σύγκριση με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη νότιο Γερμανία, κατά τη διάρκεια 2 περιόδων :1984-85 και 1987-1988. Σύμφωνα με τη Δρ. Angela Ibald-Mulli, υπεύθυνη της έρευνας, οι ασθενείς κατατάχτηκαν ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι προδιαθεσικών παραγόντων για την εμφάνιση καρδιοπάθειας.

Η αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του θείου, συσχετίσθηκε με αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 1,79 mmHg. Η συστολική πίεση αντιστοιχεί στη συστολή της καρδιάς. Όταν συνυπήρχε και άλλος παράγοντας κινδύνου, όπως ο ταχύς καρδιακός ρυθμός, η αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 6,93 mmHg.

Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Ωστόσο, μηχανισμοί όπως είναι η επιβάρυνση της πνευμονικής λειτουργίας, μπορούν να συντελέσουν. Από την άλλη πλευρά, η μόλυνση μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία, τη βαρομετρική πίεση και τα επίπεδα υγρασίας, παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση.

Πρόσφατη αμερικάνικη έρευνα ενισχύει τη γερμανική μελέτη, αναφέροντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υπεύθυνη για το 5% των εισαγωγών στο νοσοκομείο από καρδιακά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση