Το πολύ άγχος αιτία εμφάνισης αρτηριοσκλήρυνσης

Οι άνδρες μέσης ηλικίας, που έχουν έντονο εργασιακό άγχος, που κουβαλούν τα προβλήματα της δουλειάς τους σπίτι και δυσκολεύονται να κοιμηθούν επειδή τα σκέπτονται συνέχεια, παρουσιάζουν σημαντική πιθανότητα να εμφανίσουν αρτηριοσκλήρυνση, αυξημένη δηλαδή εναπόθεση λίπους στις αρτηρίες, μια κατάσταση προδιαθεσική για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Νότια Καλιφόρνια.

Μελετήθηκαν 573 εργαζόμενοι μιας μεγάλης εταιρείας στην Καλιφόρνια, ηλικίας 40-60 ετών. Οι εργαζόμενοι εξετάστηκαν, σε μια περίοδο 18 μηνών, δυο φορές, απαντώντας και σε σχετικά ερωτηματολόγια καθορισμού των επιπέδων άγχους.

Το αποτέλεσμα ήταν, ότι το 36% των ανδρών με έντονο εργασιακό άγχος είχαν σημεία αρτηριοσκλήρυνσης, σε όλα τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου (που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο). Το αντίστοιχο ποσοστό στους εργαζόμενους με χαμηλό στρες ήταν μόλις 21%.

Αντίθετα, στις γυναίκες εργαζόμενες αυτή η συσχέτιση δεν παρουσιάστηκε. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με τον δρ James H. Dwyer, υπεύθυνο της έρευνας, ότι οι γυναίκες προστατεύονται από τις ορμόνες τους.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου του Epidemiology και αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς από μελέτες που συσχετίζουν συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, η επιθετικότητα και η απελπισία με την εμφάνιση αρτηριοσκλήρυνσης.

Διαβάστε επίσης