ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο όρος περιλαμβάνει τη φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος που οφείλεται σε μια κατηγορία μικροοργανισμών, τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και ονομάζονται αναερόβια βακτηρίδια.

Αίτια

Τα αναερόβια βακτηρίδια αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό μικροοργανισμών, Gram θετικών και Gram αρνητικών, που αποικίζουν φυσιολογικά την στοματική κοιλότητα και τις ανώτερες αεροφόρες οδούς. Η εισρόφηση μικρής ποσότητας εκκρίσεων από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, συμβαίνει σε όλους συνήθως τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύκτας, χωρίς να προκαλεί νόσο. Όταν όμως η ποσότητα των αναερόβιων βακτηριδίων στη στοματική κοιλότητα είναι αυξημένη και η ποσότητα του στοματοφαρυγγικού υλικού που εισροφείται μεγάλη, τότε τα βακτηρίδια είναι δυνατό να προκαλέσουν λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση πνευμονίας από αναερόβια είναι:
· Η κακή στοματική υγεία που ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των αναερόβιων βακτηριδίων.
· Η ελάττωση του επιπέδου συνείδησης λόγω λήψης αλκοόλ ή κατασταλτικών φαρμάκων, γενικής αναισθησίας ή παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος.
· Οι επίμονοι έμετοι και οι σπασμοί
· Η παρουσία ενδοτραχειακών ή ρινογαστρικών καθετήρων, που καταργούν τους φυσιολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς των αεροφόρων οδών.

Συμπτώματα

Οι ασθενείς με πνευμονία από αναερόβια παρουσιάζουν τα τυπικά συμπτώματα της πνευμονίας με:
· Πυρετό
· Ρίγος
· Βήχα με πυώδη, συνήθως δύσοσμη, απόχρεμψη

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η προσεκτική λήψη του ιστορικού συνήθως καταδεικνύει την παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους προδιαθεσικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος κυρίως στα ανώτερα πνευμονικά πεδία και παθολογικοί ρόγχοι. Η καλλιέργεια πτυέλων δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, αφού οι ύποπτοι μικροοργανισμοί υπάρχουν φυσιολογικά στη στοματική κοιλότητα και επιμολύνουν το υλικό. Η μικροσκοπική κατά Gram εξέταση των πτυέλων, αν συσχετισθεί με τα υπόλοιπα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες ενδεικτικές αναερόβιας λοίμωξης. Η ακτινογραφία θώρακα είναι χαρακτηριστική και σ’ αυτή διαπιστώνεται ανομοιογενής τμηματική πύκνωση που εντοπίζεται στους άνω λοβούς και στα κορυφαία τμήματα των κάτω λοβών, ιδιαίτερα στο δεξιό πνεύμονα.

Επιπλοκές

Οι συχνότερη επιπλοκή της αναερόβιας πνευμονίας είναι η ανάπτυξη πνευμονικού αποστήματος και πνευμονικού εμπυήματος.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση αντιβιοτικών δραστικών στα αναερόβια βακτηρίδια. Τέτοια αντιβιοτικά είναι η κρυσταλλική πενικιλίνη, η μετρονιδαζόλη και η κλινδαμυκίνη. Η θεραπεία τουλάχιστον για δύο εβδομάδες πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια, η δε συνολική της διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 εβδομάδων.

Διαβάστε επίσης