ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας είναι το σύνολο των εξετάσεων που εφαρμόζονται προκειμένου να εκτιμηθεί αντικειμενικά η ικανότητα του αναπνευστικού συστήματος να επιτελέσει το λειτουργικό του ρόλο, δηλαδή την ανταλλαγή των αερίων. Με τις δοκιμασίες αυτές ελέγχεται ο αερισμός των πνευμόνων, η διάχυση των αερίων και η μηχανική της αναπνοής.

Ποιες είναι οι δοκιμασίες

Οι πιο συχνές δοκιμασίες που εφαρμόζονται προκειμένου να ελεγχθεί η πνευμονική λειτουργία είναι:
1. Η σπιρομέτρηση
2. Η μέτρηση των πνευμονικών όγκων
3. Η μέτρηση της διαχυτικής ικανότητας με τη χρήση μονοξείδιου του άνθρακα
4. Ο προσδιορισμός των αερίων του αρτηριακού αίματος
5. Η οξυμετρία
6. Η εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας κατά την κόπωση

Ενδείξεις

Οι δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας ενδείκνυνται για:
1. Την εκτίμηση της βαρύτητας την πνευμονικής δυσλειτουργίας
2. Την διερεύνηση συμπτωμάτων όπως του βήχα και της δύσπνοιας
3. Την πρώιμη διάγνωση πνευμονικής νόσου
4. Τον προσδιορισμό της επίπτωσης βλαπτικών παραγόντων σε επαγγελματικές ομάδες ανθρώπων
5. Την εκτίμηση της ανταπόκρισης μιας νόσου στη φαρμακευτική αγωγή
6. Τον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών
7. Την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας

Αντενδείξεις

Απόλυτες αντενδείξεις στην εκτέλεση των δοκιμασιών πνευμονικής λειτουργίας δεν υπάρχουν. Οι σχετικές αντενδείξεις σχετίζονται κυρίως με την ικανότητα του ασθενή να συνεργασθεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί αντένδειξη ο έντονος παροξυσμός βρογχικού άσθματος ή αναπνευστικής δυσχέρειας, ο πνευμοθώρακας, η ενεργός φυματίωση ή η μεγάλη αιμόπτυση.

Διαβάστε επίσης