ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για την βαλβιδοπάθεια κατά την οποία υπάρχει παλινδρόμηση αίματος από την πνευμονική αρτηρία προς την δεξιά κοιλία κατά την διαστολή.

Παθογένεια

Η πιο συχνή αιτία Α.Π. είναι η διάταση του δακτυλίου της βαλβίδος λόγω πνευμονικής υπέρτασης οιασδήποτε αιτιολογίας. Λιγότερο συχνές αιτίες είναι η ενδοκαρδίτιδα,ορισμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, ο ιατρογενής τραυματισμός.

Κλινική εικόνα

Η πάθηση διαδράμει ασυμπτωματική για πολλά χρόνια εκτός αν συνυπάρχει πνευμονική υπέρταση οπότε εμφανίζεται εύκολη κόπωση, οιδήματα κάτω άκρων, δύσπνοια, «βάρος» στην κοιλία λόγω ηπατομεγαλίας και ασκίτη. Η υποψία για την ύπαρξη της Α.Π. τίθεται με την κλινική εξέταση και η επιβεβαίωση γίνεται με το υπερηχογράφημα.

Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση (κλινικά και υπερηχογραφικά) καθώς και στην θεραπεία της αιτίας της πνευμονικής υπέρτασης. Σε περιπτώσεις δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας γίνεται χρήση διουρητικών και δακτυλίτιδος ενώς σπάνια ενδείκνυται η αντικατάσταση της βαλβίδος (συνήθως με χοίρεια).

Διαβάστε επίσης