Νομοσχέδιο για το ΕΣΥ: επιφυλάξεις για τα απογευματινά ιατρεία

Μια από τις αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ είναι και η λειτουργία απογευματινών ιατρείων μέσα στα νοσοκομεία από γιατρούς με βαθμίδα επιμελητού Α και πάνω. Παράλληλα προβλέπεται η απαγόρευση ιδιωτικού ιατρείου σε Πανεπιστημιακούς γιατρούς που εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το μέτρο αυτό που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού από χρόνια (Γερμανία, Δανία κλπ), λειτουργεί με βασικό άξονα τη δυνατότητα να παρακολουθούνται ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί πιθανώς στο παρελθόν στο ίδιο Νοσοκομείο (άρα υπάρχει ο φάκελλος με το ιστορικό τους) και ακόμη παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται ασθενείς που δεν μπορούν εύκολα να διαθέσουν το πρωϊνό τους λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αν εξαιρέσει κανείς τους συνταξιούχους, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ανήκει στην κατηγορία αυτή.

Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στο μέτρο αυτό. Εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου τοποθετούνται με επιφύλαξη. Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) κ. Πατούλης θεωρεί οτι το μέτρο αυτό βάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στα Δημόσια Νοσοκομεία, ενώ οι γιατροί των Νοσοκομείων θα πρέπει να εργάζονται με συνθήκες δημοσίου λειτουργού.

Ο καθηγητής Παθολογίας Σ. Ράπτης θεωρεί οτι το μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί, με την προϋπόθεση να υπάρχει η ανάλογη υποδομή (νοσηλευτική και γραμματειακή υποστήριξη, εργαστηριακός έλεγχος). Δεν υπάρχουν δείγματα μέχρι στιγμής οτι η υποδομή αυτή είναι διαθέσιμη.

Προκύπτει βέβαια αβίαστα το ερώτημα: αν ένας γιατρός εξετάσει τον ασθενή του στο απογευματινό ιατρείο του στο Νοσοκομείο και ζητήσει κάποιες εξετάσεις, αυτές θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο, ή θα βρεθεί άλλος τρόπος διεκπεραίωσης; Αυτό και άλλα ερωτηματικά μένει να απαντηθούν πριν την εφαρμογή των μέτρων.

Διαβάστε επίσης