Τροπολογία για τα απογευματινά ιατρεία των πανεπιστημιακών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, από την ολομέλεια της Βουλής, τροπολογία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους πανεπιστημιακούς γιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες νοσοκομείων ΕΣΥ, να ασκούν προσωρινά απογευματινό ιατρείο σε χώρο εκτός του νοσοκομείου, ως τμήμα των απογευματινών ιατρείων των νοσοκομείων.

Επίσης ορίζεται ότι ποσοστό 10% από το ποσό που παρακρατεί το νοσοκομείο από τη συνολική αμοιβή σε απογευματινό ιατρείο πανεπιστημιακού γιατρού αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

Συγχρόνως ποσοστό μέχρι 5% του ποσού που αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του νοσοκομείου παρακρατείται από τον ιατρό για τα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας του απογευματινού ιατρείου.

Με κοινή εξάλλου απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Υγείας καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης της αμοιβής για επίσκεψη και η διαδικασία απόδοσης των οφειλόμενων λογαριασμών στους ειδικούς λογαριασμούς του νοσοκομείου.

Τέλος επεκτείνεται η καταβολή της ειδικής αμοιβής για το κλινικό και εργαστηριακό έργο των πανεπιστημιακών γιατρών και στους φυσικούς ιατρικής-ακτινοφυσικούς, χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους και ψυχολόγους, μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.

Διαβάστε επίσης