Αρτηριακή πίεση

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί μια από τις πλέον συνηθισμένες ιατρικές πράξεις. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του κυκλοφορικού συστήματος και της καρδιάς. Τόσο οι ψηλές όσο και οι χαμηλές τιμές είναι κάτι που θα πρέπει να εκτιμηθεί από το γιατρό σας.
Σήμερα οι συσκευές που μετράνε την αρτηριακή πίεση (τα γνωστά πιεσόμετρα, είτε τα κλασσικά είτε τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά) βρίσκονται στα περισσότερα σπίτια. Αραγε μετράμε σωστά την πίεση; Ας δούμε κάποιες βασικές αρχές για τη μέτρηση της πίεσης με ένα κλασσικό πιεσόμετρο

Αρτηριακή πίεση

1. Βάλτε τον άνθρωπό σας να καθήσει αναπαυτικά (αναγκαστική εξαίρεση αποτελούν οι επείγουσες περιπτώσεις).
2. Ελευθερώστε το χέρι του από τα ρούχα.
3. Βάλτε την περιχειρίδα γύρω από το βραχίονα και πάνω από τον αγκώνα (όπως δείχνει η εικόνα).
4. Σταθεροποιήστε το μανόμετρο (όπως δείχνει η εικόνα).
5. Ψηλαφήστε το σφυγμό στο χέρι (καρπός).
6. Κλείστε τη βαλβίδα.
7. Φουσκώστε σιγά σιγά τον αεροθάλαμο της περιχειρίδας με τη βοήθεια της αντλίας. Παρακολουθείστε τις τιμές στο μανόμετρο να ανεβαίνουν. Από τη στιγμή που δεν θα ψηλαφάτε σφυγμό, ανεβάστε την πίεση 3 μονάδες ακόμα (π.χ. από 14 στο 17). Εκεί σταματήστε.
8. Τοποθετήστε το ακουστικό στον αγκώνα, εκεί που ψηλαφάτε σφυγμό (όπως δείχνει η εικόνα).
9. Ανοίξτε προσεκτικά τη βαλβίδα.
10. Ο αεροθάλαμος της περιχειρίδας ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Οι τιμές της πίεσης στο μανόμετρο κατεβαίνουν κι αυτές. Κάποια στιγμή θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ρυθμικό ήχο από τη ροή του αίματος μέσα στην αρτηρία. Το μανόμετρο τότε δείχνει τη συστολική (ή μεγάλη) πίεση. Σύντομα ο ήχος αυτός εξασθενεί απότομα ή χάνεται εντελώς. Το μανόμετρο τότε δείχνει τη διαστολική (ή μικρή) πίεση

Οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης για τον ενήλικα είναι μέχρι 140 χιλιοστά στήλης υδραργύρου (140 mm Hg) η συστολική και μέχρι 90 χιλιοστά στήλης υδραργύρου (90 mm Hg) η διασυστολική, (ή όπως συνηθίζεται να λέγεται, 14 με 9)

Παρατηρήσεις

Οταν μετράτε την πίεση σε κάποιον θα πρέπει να κάθεται αναπαυτικά ή να είναι ξαπλωμένος, πάντως το χέρι από το οποίο θα κάνετε τη μέτρηση πρέπει να βρίσκεται στο «επίπεδο της καρδιάς», ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Συνήθως προτιμάμε το αριστερό χέρι (χωρίς αυτό να είναι απόλυτο).

Ο γιατρός σας ενδέχεται να μετρήσει την αρτηριακή πίεση και στα δύο χέρια, ή ακόμα και σε όρθια στάση. Οι πληροφορίες όμως που λαμβάνονται τότε αφορούν τον ειδικό.

Προσπαθήστε (όσο είναι δυνατό) να απαλλάξετε τον άνθρωπό σας από το «άγχος» που νοιώθει, όπως είναι αναμενόμενο. Μην τον κάνετε να νοιώθει «άρρωστος».

Συνήθως αναδιπλώνουμε τα ρούχα (πουκάμισο, πουλόβερ), αποκαλύπτοντας το χέρι. Το σωστό πάντως είναι να τα βγάζουμε, διότι τα ρούχα δεν πρέπει να «σφίγγουν» το χέρι, όταν μετράμε την πίεση.

Είναι προτιμότερο να μην βάζετε την περιχειρίδα στον αγκώνα και το ακουστικό από κάτω (δείτε την εικόνα).

Ο αεροθάλαμος της περιχειρίδας πρέπει να μην περιέχει αέρα, όταν τοποθετείται στο βραχίονα. Σε αντίθετη περίπτωση, αδειάστε τον (πιέζοντάς την περιχειρίδα με τη βαλβίδα ανοιχτή).

Συχνά φουσκώνουμε τον αεροθάλαμο της περιχειρίδας μέχρι το μανόμετρο να δείξει κάποιο «μεγάλο» νούμερο και κατόπιν ανοίγουμε τη βαλβίδα. Αυτό δεν είναι σωστό. Η σωστή διαδικασία περιγράφεται παραπάνω.

Μην μετράτε την πίεση πολλές φορές ταυτόχρονα. Οι τιμές που θα παίρνετε δεν θα είναι αληθινές. Συνήθως 1-2 μετρήσεις κάθε φορά είναι αρκετές

Διαβάστε επίσης