Μάλαξης χειρισμοί – πίεση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η πίεση είναι ένας χειρισμός της μάλαξης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Πρόκειται για πιέσεις στην επιφάνεια του δέρματος ελαφρές ή εντονότερες, οι οποίες δεν ξεπερνούν σε ένταση τα όρια του πόνου. Ο χειρισμός αυτός μπορεί να εκτελεστεί με τις παλάμες ή τα δάκτυλα είτε στατικά είτε προοδευτικά.

Τι επιτελεί

Η πίεση ως χειρισμός υποβοηθά την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, με αποτέλεσμα να δρα αποσυμφορητικά στην περιοχή την οποία εφαρμόζεται.

Διαβάστε επίσης