Εφαρμογή μάλαξης Rolfing

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μια μέθοδο εν τω βάθει μάλαξης, η οποία αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από την IDA ROLF και βασίζεται στην πολύ μεγάλη συγκεντρωμένη πίεση με την άρθρωση ενός ή όλων των δακτύλων ή με τον αγκώνα.

Ενδείξεις

Αυτό το είδος μάλαξης χρησιμοποιείται με εκπληκτικά αποτελέσματα για μια πλήρη αναμόρφωση της φυσικής στάσης του ανθρώπου. Το άτομο που δέχεται τη μάλαξη ROLFING νιώθει μεγάλη ευεξία, ενεργητικότητα και μπορεί να νιώσει μύες που επί χρόνια ήταν σφιγμένοι να χαλαρώνουν τελικά.

Διενέργεια

Η μάλαξη διενεργείται από γνώστες της μεθόδου και γίνεται με εφαρμογή πολύ μεγάλης συγκεντρωμένης πίεσης, με την άρθρωση ενός ή όλων των δακτύλων ή με τον αγκώνα. Περιλαμβάνει δέκα μαλάξεις διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, που απέχουν μεταξύ τους μια εβδομάδα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου εμφανίζονται σύντομες εκρήξεις πόνου, που διαρκούν 2-3 δευτερόλεπτα και σταματούν αμέσως μόλις σταματήσει το ROLFING.

Διαβάστε επίσης