Ασκηση και παιδί

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η άσκηση είτε είναι με προγράμματα συστηματικής εκγύμνασης είτε με τη μορφή παιχνιδιού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του παιδιού. Ο σκοπός της άσκησης, δεν περιορίζεται στη βελτίωση των στοιχείων της φυσικής κατάστασης όπως συμβαίνει με τους ενήλικες, αλλά πρέπει να βασίζεται και σε παιδαγωγικές αξίες στοχεύοντας στην ανάπτυξη των συναισθηματικών, κοινωνικών και ηθικών δυνατοτήτων του.

Βελτίωση της φυσικής κατάστασης

Η φυσική κατάσταση που είναι το σύνολο των βασικών κινητικών ικανοτήτων (αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευκαμψία και συναρμοστικές ικανότητες) πρέπει να καλλιεργείται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων του οργανισμού στις φάσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Ενα δεύτερο στοιχείο προσοχής είναι η χρονική στιγμή που θα καλλιεργηθούν τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής κατάστασης, κι αυτό γιατί υπάρχουν περιορισμένες χρονικά περίοδοι, όπου υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα και αντιδράσεις του οργανισμού σε εξωγενή ερεθίσματα προπονητικά για τη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων.
Ειδικότερα:
Αερόβια αντοχή: Προσφέρεται για βελτίωση από το όγδοο έτος της ηλικίας.
Αναερόβια αντοχή: Βελτίωση κυρίως μετά την είσοδο στην εφηβεία.
Δύναμη: Βελτίωση μετά την είσοδο στην εφηβεία.
Ταχύτητα: Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια της εφηβείας.
Ευκαμψία: Εξάσκησή της επιβάλλεται να αρχίσει από την παιδική ηλικία, διαφορετικά περιορίζεται η κατοπινή εξέλιξη.

Συναρμοστικές ικανότητες

Στην παιδική ηλικία η ικανότητα μάθησης κινητικών δεξιοτήτων είναι υψηλή. Στα επόμενα χρόνια είναι μικρότερη και στους ενήλικες περιορίζεται αρκετά.

Ανάπτυξη συναισθηματικών, κοινωνικών και ηθικών δυνατοτήτων

Μέσω της μεθοδευμένης φυσικής δραστηριότητας τα παιδιά εμπλέκονται σε εμπειρίες που τα βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών της συνεργασίας, της άμιλλας, της συμμετοχής, των ίσων δικαιωμάτων και του δίκαιου παιχνιδιού. Πρέπει να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν σωστά τη νίκη και την ήττα και να καλλιεργούν την υπομονή και την επιμονή τους. Τα παραπάνω βοηθούν στη διαμόρφωση της επιθυμητής κοινωνικής συμπεριφοράς και καλλιεργούν τα συναισθηματικά τους στοιχεία.

Συμπέρασμα

Η υποκινητικότητα, πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην σωματική ανάπτυξη και υγεία του παιδιού, μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες ψυχολογικές επιπτώσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη μελλοντική του συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης