Ιατρικός έλεγχος αθλουμένων

Χρησιμότητα ιατρικού ελέγχου

Ο τακτικός ιατρικός έλεγχος των αθλουμένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγείας τους, για την ασφάλεια τους κατά την άσκηση, αλλά και για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων. Ο ιατρός πρέπει να είναι ενήμερος για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των διαφόρων αθλημάτων απο τον οργανισμό, καθώς και για τον κίνδυνο τραυματισμών και να έχει καλή συνεργασία τόσο με τον ασκούμενο, όσο και με τον προπονητή του.

Στόχοι του ιατρικού ελέγχου

1. Να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή τα τυχών προβλήματα υγείας του ατόμου που σκοπεύει να γυμναστεί συστηματικά. Θα πρέπει να γίνεται επανάληψη του ελέγχου κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το είδος της άσκησης και την κατάσταση της υγείας του αθλουμένου.
2.Το είδος της άσκησης που θα επιλεγεί, να είναι κατάλληλο, ωφέλιμο και ακίνδυνο για τον αθλούμενο.
3. Να περιοριστούν οι κίνδυνοι τραυματισμού κατά την άσκηση.
4. Να καθοριστεί το ενδεδειγμένο διαιτολόγιο, έτσι ώστε να βελτιώνεται η απόδοση, αλλά και να διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, η σωματική διάπλαση και το βάρος.
5. Να ελέγχονται οι επιδράσεις της άσκησης στα διάφορα συστήματα του οργανισμού, για να διαπιστωθεί εαν η προπόνηση είχε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της και πιθανόν οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί.

Διαβάστε επίσης