Οδηγίες για ασφαλή και ωφέλιμη άσκηση

1. Η άσκηση να γίνεται μόνο όταν το άτομο νιώθει απόλυτα καλά στην υγεία του. Ακόμα και μετά από ένα κοινό κρυολόγημα θα πρέπει κανείς να κάνει υπομονή τουλάχιστον δύο ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων για να αρχίσει πάλι να ασκείται.

2. Η άσκηση να γίνεται τουλάχιστον 2 ώρες μετά από ένα γεύμα. Στη διάρκεια της λειτουργίας της πέψης η αιμάτωση των σπλάχνων είναι αυξημένη, γεγονός που ελαττώνει την αιματική ροή προς τους σκελετικούς μύες. Ετσι είναι συχνή η εμφάνιση κραμπών ή ακόμη και λιποθυμικών επεισοδίων κατά την άσκηση αμέσως μετά το γεύμα (ελλιπής αιμάτωση).

3. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η ενδυμασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την θερμοκρασία που επικρατεί και τα υποδήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του στίβου και του αγωνίσματος.

4. Πριν από την κύρια άσκηση θα πρέπει να προηγείται επαρκής προθέρμανση, ενώ στο τέλος να ακολουθεί ένα χρονικό διάστημα 5 – 10 λεπτών αποθεραπείας.

5. Η ένταση της άσκησης θα πρέπει να είναι προοδευτικά αυξανόμενη. Ο αθλούμενος θα πρέπει να γνωρίζει τα προσωπικά του όρια και να μην τα εξαντλεί.

6. Η άσκηση για να έχει ωφέλιμα αποτελέσματα πρέπει να έχει συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα και να είναι συγκεκριμένου τύπου, παράγοντες που εξαρτώνται από την γενική κατάσταση του οργανισμού του ατόμου. Ο ιατρικός έλεγχος και η συμβουλή του γυμναστή είναι απαραίτητες για να σταθμιστούν σωστά αυτοί οι παράγοντες. Γενικά για τα υγιή άτομα η άσκηση καλό είναι να διαρκεί 30 – 40 λεπτά, να διατηρεί την καρδιακή συχνότητα 60% – 85% αυξημένη σε σχέση με την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας. Η προπόνηση πρέπει να επαναλαμβάνεται 3 – 4 φορές την εβδομάδα, για τη διατήρηση των ωφέλιμων αποτελεσμάτων της άσκησης.

Διαβάστε επίσης