Ενεργητικές διατάσεις

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ενεργητική είναι η διάταση που γίνεται με την μυϊκή δύναμη του ατόμου, χωρίς εξωτερικά βοηθήματα και εξαρτάται απο τη δύναμη των αγωνιστών (οι μύες που συσπώνται και δημιουργούν την κίνηση) και την ελαστικότητα των ανταγωνιστών (οι μύες που διατείνονται – φρενάρουν – την κίνηση).

Πως γίνονται

Οι κινήσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι ταλαντεύσεις, οι αιωρήσεις, οι εκτάσεις και οι υπερεκτάσεις.
Για να είναι αποτελεσματικές, οι κινήσεις θα πρέπει να είναι απαλές, τραβηγμένες, να έχουν αργό ρυθμό και οι μύες να είναι καλά προθερμασμένοι. Οι απότομες και ξαφνικές κινήσεις, πρέπει να αποφεύγονται γιατί ενεργοποιούν το μυοτατικό αντανακλαστικό (μηχανισμός προστασίας του μυός) και αντί για την αναμενόμενη διάταση του μυός προκαλείται σύσπαση.

Οι ενεργητικές διατάσεις δεν ενδείκνυνται μετά απο τραυματισμούς. Αντίθετα σε φυσιολογικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται άριστα και ως μέσο προθέρμανσης. Οι διατάσεις πρέπει να εφαρμόζονται απο μικρή ηλικία, γιατί έτσι συμβάλλουν καλύτερα στην αύξηση και τη διατήρηση της κινητικότητας, μαθαίνονται σωστότερα και αποτελούν θετικό μακροχρόνιο βίωμα.

Οι ενεργητικές διατάσεις θεωρείται οτι δεν συμβάλλουν μέγιστα στην αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, γιατί ενεργοποιούν μόνο τα συσταλτά στοιχεία των αρθρώσεων (μύες) και δεν επιδρούν στο συνδετικό ιστό (μη συσταλτό στοιχείο).

Πρακτικές συμβουλές

Πριν τις διατάσεις πρέπει να προηγείται προθέρμανση.
Απαιτείται αυτοσυγκέντρωση και χαλαρότητα.
Η αναπνοή πρέπει να είναι φυσιολογική σε όλη τη διάρκεια της διάτασης.
Πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή αφετηρίας και να διατηρείται άνετα η ισορροπία, κατά τη διάρκεια της διάτασης.
Η άρθρωση πρέπει να διατηρείται σε ακραία θέση, χωρίς όμως τραβήγματα και τινάγματα.
Η αίσθηση πρέπει να είναι ευχάριστη και να μην προκαλείται πόνος.

Διαβάστε επίσης