Παθητικές διατάσεις

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι παθητικές διατάσεις χαρακτηρίζονται απο τη μέγιστη τροχιά της κίνησης και πραγματοποιούνται με τη βοήθεια άλλου ατόμου. Αντίθετα απο τις ενεργητικές διατάσεις, στις παθητικές το εύρος της κίνησης εξαρτάται και απο τα μη συσταλτά στοιχεία της άρθρωσης (συνδετικός ιστός), τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα συστολής και χαλάρωσης και για να επιμηκυνθούν, ώστε να επιτευχθεί κίνηση σε όλη την τροχιά, πρέπει να διαταθούν παθητικά.

Πως γίνονται

Οι παθητικές διατάσεις πρέπει να γίνονται απο ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Εκτελούνται στην τελευταία τροχιά της κίνησης με μεγάλη προσοχή και χωρίς να επιβαρύνουν άλλες αρθρώσεις. Οι κινήσεις του βοηθού, πρέπει να είναι αργές, ελεγχόμενες και σε καμία περίπτωση να μην υπερνικούν την αντίσταση, που θα προβάλλει ο διατεινόμενος. Η διάταση διαρκεί απο 15 εως 30 δευτερόλεπτα. Ο βοηθός θα πρέπει να βρίσκεται σε αναπαυτική και βολική θέση και ο διατεινόμενος σε πλήρη χαλάρωση και σωστή ανατομική θέση. Καλό είναι οι αρθρώσεις να είναι ελεύθερες απο επιδέσεις και ρούχα.

Ενδείξεις

Οι παθητικές διατάσεις ενδείκνυνται μετά απο τραυματισμούς και γενικά όταν για κάποιους λόγους υπάρχει περιορισμένη ελαστικότητα των αρθρώσεων.Το εύρος της κίνησης είναι μεγαλύτερο στις παθητικές απο ότι στις ενεργητικές διατάσεις.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση