Πυρετός τυφοειδής επιδημικός (φθειρογενής)

Άλλες ονομασίες

Πυρετός τυφοειδής φθειρογενής, νόσος Brill-Zinsser.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη με το μικρόβιο Ricketsia prowazekii απο μολυσμένη ψείρα του σώματος.

Παθογένεια

Η μόλυνση γίνεται με την έκθεση στα κόπρανα της ψείρας του σώματος. Το μικρόβιο εισέρχεται στην συστηματική κυκλοφορία και προκαλεί γενικευμένη νόσο και αγγειίτιδα.Η νόσος υπάρχει παντού στο κόσμο και εκδηλώνεται με επιδημίες.

Πρόληψη

Μέτρα γενικής υγιεινής και φθειροκτονία.

Κλινική εικόνα

Μετά 3έως 12 ημέρες απο την μολυνση παρουσιάζεται αιφνίδια σοβαρή κεφαλαλγία, ρίγη, καταβολή, μυαλγία και πυρετός. Στην συνέχεια παρουσιάζεται εξάνθημα που καλύπτει όλο το σώμα και προκαλούνται σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις. Η νόσος χωρίς θεραπεία μπορεί να έχει βαρειά κλινική εικόνα και να προκαλέσει το θάνατο.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με εξέταση αίματος είτε ορολογική (Weil-Felix), είτε με τα εξαιρετικά ειδικά φθορίζοντα αντισώματα.

Αντιμετώπιση

Τα φάρμακα εκλογής είναι η χλώραμφαινικόλη και εναλλακτικά η τετρακυκλίνη.

Διαβάστε επίσης