Πυρετός βραχωδών ορέων

Άλλες ονομασίες

Κηλιδώδης πυρετός.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση με το μικρόβιο ricketsia ricketsii.

Παθογένεια

Η μετάδοση της ρικέτσιας γίνεται με τσίμπημα μολυσμένου κρότωνα (τσιμπουριού).Το μικρόβιο διεισδύει στην κυκλοφορία και προκαλεί συστηματική λοίμωξη και αγγείτιδα. Υπάρχει κυρίως στις νότιες και κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά εμφανίζεται ενίοτε και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Πρόληψη

Η χρήση εντομοαπωθητικών κατά την παραμονή στην ύπαιθρο (πχ δάση).

Κλινική εικόνα

Μετά 3έως 12 ημέρες απο την μολυνση παρουσιάζεται αιφνίδια σοβαρή κεφαλαλγία, ρίγη, καταβολή, μυαλγία και πυρετός. Στην συνέχεια παρουσιάζεται εξάνθημα που καλύπτει όλο το σώμα και σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις. Η νόσος χωρίς θεραπεία έχει βαρειά κλινική εικόνα και μπορεί να προκαλέσει το θάνατο.

Διάγνωση

Η διαγνωση γίνεται με εξέταση αίματος είτε ορολογική (Weil-Felix), είτε με τα εξαιρετικά ειδικά φθορίζοντα αντισώματα.

Αντιμετώπιση

Τα φάρμακα εκλογής είναι η χλώραμφαινικόλη και εναλλακτικά η τετρακυκλίνη.

Διαβάστε επίσης