Δηλητηρίαση από κουμαρινικά τρωκτικοκτόνα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα κουμαρινικά τρωκτικοκτόνα έχουν αντιπηκτική δράση στο αίμα των ζώων και είναι από τα παλαιότερα δηλητήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις μυοκτονίες.

Παθογένεια

Οι ουσίες αυτές, προκαλούν βλάβη των παραγόντων πήξης του αίματος, εμποδίζουν την παραγωγή προθρομβίνης και προκαλούν βλάβες στα τριχοειδή.

Τα κυριότερα παράγωγα της σειράς είναι a. Warfarin, b. Coumachlor, c. Coumatetralyl, d. Diphenacum.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα). Επίσης ο σκύλος και η γάτα μπορεί να προσλάβουν το δηλητήριο αυτό, τρώγοντας νεκρό ποντκό, που είχε δηλητηριαστεί από την ουσία.

Κλινική εικόνα

Εχουμε την εμφάνιση αιμορραγιών που εμφανίζονται στον έμετο, στα κόπρανα, και στα ούρα. Στη συνέχεια έχουμε την εκδήλωση γενικευμένης αδυναμίας, ταχυκαρδία, υποθερμία, και θάνατο.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές (TLC).

Αντιμετώπιση

Ως θεραπεία προτείνεται η επαναλαμβανόμενη ενδοφλέβια ή ενδομυική χορήγηση βιταμίνης Κ1. Επίσης χορηγούνται οροί, ηλεκτρολύτες και γίνεται μετάγγιση αίματος.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης