Δηλητηρίαση από Διπυριδύλια

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα Διπυριδύλια είναι οργανικές ενώσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα.

Παθογένεια

Ανεξάρτητα από το σημείο εισόδου, των φαρμάκων αυτών, στον οργανισμό των ζώων, έχουμε προσβολή του αναπνευστικού συστήματος, πρόκληση σημαντικών βλαβών στους πνεύμονες. Στην οξεία φάση έχουμε τη δημιουργία πνευμονικού οιδήματος, ενώ σε όσα ζώα επιζήσουν από αυτό, εμφανίζεται πνευμονική ίνωση και κατά συνέπεια, αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ποιά είναι :

Τα πιό κοινά, είναι το paraquat (Gramoxon) και το diquat.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα).

Κλινική εικόνα

Συνήθως εκδηλώνεται με ανορεξία, ταχύπνοια, σπασμούς. Στη συνέχεια έχουμε την εκδήλωση συμπτωμάτων πνευμονικού οιδήματος με γρήγορη εξέλιξη.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές χρωματογραφίας.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται ενυδάτωση στα ζώα, αλατούχα καθαρτικά, και γίνεται γενικά η προσπάθεια αντιμετώπισης του πνευμονικού οιδήματος (διουρητικά, βρογχοδιασταλτικά, χορήγηση οξυγόνου).

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης