Δηλητηρίαση από Χλωριωμένους Υδρογονάνθρακες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα (Β’ παγκόσμιος πόλεμος), ως εντομοκτόνα για την έμμεση καταπολέμηση ασθενειών του ανθρώπου (πχ ελονοσία).

Παθογένεια

Εάν οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες από λάθος ή από δόλο, καταποθούν από το σκύλο ή τη γάτα, έχουμε διάφορου τύπου προσβολή του Νευρικού συστήματος των ζώων αυτών. Τα νεότερα σε ηλικία ζώα είναι πιο ευαίσθητα από τα ηλικιωμένα. Τα εντομοκτόνα αυτά συσσωρεύονται στο λίπος και προκαλούν εκτός των άλλων χρόνια τοξικότητα.

Ποιά είναι :

DDT, methoxychlor, DDD, Lindane, heptachlor, aldrin, dieldrin, endrin, toxaphene.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα).

Κλινική εικόνα

Οξεία δηλητηρίαση : στην αρχή τα ζώα εμφανίζονται δειλά και υπερευαίσθητα, στη συνέχεια εμφανίζεται μυικός τρόμος στα βλέφαρα, στον τράχηλο, στο πρόσθιο τμήμα του σώματος και στη συνέχεια στο οπίσθιο. Κατόπιν τα ζώα έχουν έντονους σπασμούς και τελικά επέρχεται ο θάνατος λόγω ασφυξίας.
Χρόνια δηλητηρίαση : είναι τα ανάλογα με την οξεία, αλλά καθυστερούν στην εμφάνιση και διαρκούν περισσότερο χρόνο.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές χρωματογραφίας.

Αντιμετώπιση

Κατασταλτικά του Νευρικού συστήματος για την αντιμετώπιση των σπασμών, ενυδάτωση για την αντιμετώπιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Προληπτικά για την αποφυγή εμφάνισης πνευμονίας χορηγούνται αντιβιοτικά.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης