Αιθουσαίο Σύνδρομο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η παθολογική κατάσταση του σκύλου και της γάτας που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο νευρικών συμπτωμάτων, με απότομη εμφάνιση και πολύ καλή πρόγνωση.

Παθογένεια

Είναι άγνωστης αιτιολογίας, χωρίς κανένα παθολογικό εύρημα σε διάφορες κλινικές και παθολογοανατομικές εξετάσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί σε όλες τις ηλικίες και σε διάφορες φυλές.

Κλινική εικόνα

Παρατηρείται κλιση της κεφαλής, στήριξη του σώματος σε τοίχους, πτώση, κινήσεις κυκλικές ή κινήσεις βυτίου, αυτόματος νυσταγμός, ασύμμετρη αταξία και αποπροσανατολισμός. Σε βαρειά περιστατικά η στήριξη είναι αδύνατη.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα.

Αντιμετώπιση

Μετά την παρέλευση 72 ωρών παρατηρείται θεαματική βελτίωση και σε 1 έως 2 εβδομάδες επέρχεται αυτοϊαση.

Διαφορική Διάγνωση

Βακτηριακή μέση και έσω ωτίτιδα.

Διαβάστε επίσης