Σαλμονέλλωση μη τυφική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη με μικρόβιο Salmonella εκτός της Salmonella typhi.

Παθογένεια

Μολύνει τον ξενιστή με την λήψη μολυσμένου ποτού η τροφής (ειδικά αυγού η προιόντων αυτού).

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης μετά την χορήγηση αντιόξινων, αντιβιοτικών, σε ανοσοκατεσταλμένους, σε ασθενείς με AIDS και στους πάσχοντες απο δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Κλινική εικόνα

Μπορεί να εκδηλωθεί με ποικιλία συμπτωμάτων όπως διάρροια, πυρετό, κοιλακό πόνο, προσβολή των οστών αλλά και σηψαιμία-καταπληξία.

Διάγνωση

Γίνεται με καλλιέργεια κοπράνων και αίματος όπoυ ανιχνεύεται το μικρόβιο.

Αντιμετώπιση

Τα αντιβιοτικά δεν ενδυκνείνται για την γαστρεντερίτιδα, ενώ έχουν θέση αν η λοίμωξη έχει προχωρήσει πέραν του έντέρου. Σε αυτή την περίπτωση χορηγούμε χλωραμφαινικόλη και εναλλακτικά αμπικίλλίνη, τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη η κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς.

Διαβάστε επίσης