Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Άλλες ονομασίες

Αποπληξία, εγκεφαλικό έμφρακτο, εγκεφαλική αιμορραγία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αιφνίδια και δραματική ανάπτυξη ενός νευρολογικού ελλείμματος, σαν αποτέλεσμα παθολογικής προσβολής (απόφραξης ή αιμορραγίας) ενός ή περισσοτέρων αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου. Η συμπτωματολογία μπορεί να ποικίλλει από το κώμα και την βαριά ημιπληγία, μέχρι την πολύ μικρή νευρολογική διαταραχή η οποία δεν περιορίζει ιδιαίτερα τη δραστηριότητα του ασθενή.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν σημαντικό αίτιο αναπηρίας σε όλες τις κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι καθημερινά περισσότεροι από 1200 ασθενείς στις ΗΠΑ παρουσιάζουν τέτοιο επεισόδιο και από αυτούς οι 400 τουλάχιστον εμφανίζουν σοβαρά νευρολογικά ελλείμματα, που τους καθιστούν πρακτικά ανάπηρους. Η αποκατάσταση των ασθενών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία και εργοθεραπεία. Ο βελονισμός μπορεί σαν συμπληρωματική μέθοδος προς την κλασσική θεραπεία, να συμβάλλει στην ταχύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση αυτών των ασθενών, μειώνοντας τη βαρύτητα των παραλύσεων και τη σπαστικότητα των μυών. Όπως έχει καταδειχθεί σε πολλές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, είναι απαραίτητο η θεραπεία να αρχίζει αμέσως μετά τη σταθεροποίηση του ασθενή, στις 2 έως έξι εβδομάδες μετά το συμβάν. Οι πιθανότητες ο βελονισμός να ωφελήσει τους ασθενείς που παρουσιάζουν υπολειμματικές διαταραχές από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μειώνονται αν η θεραπεία αρχίσει μετά 6 μήνες από το επεισόδιο και πρακτικά μηδενίζονται στους 18 μήνες.

Κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι αποτέλεσμα εισβολής του βλαπτικού παράγοντα Άνεμος στους Μεσημβρινούς ή στα όργανα και τα σπλάγχνα. Τα σημεία βελονισμού που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των παραλύσεων, επιλέγονται ανάλογα με την κλινική σημειολογία που παρουσιάζει ο ασθενής και τις προσβεβλημένες μυϊκές ομάδες. Συνήθως χρησιμοποιούνται σημεία βελονισμού, που είναι παράλληλα και κινητικά σημεία των μυών που πάσχουν (όπως το Σ36 που είναι κινητικό σημείο του πρόσθιου κνημιαίου μυ). Οι βελόνες τοποθετούνται στα σημεία βελονισμού βαθύτερα, μέχρις ότου ο ασθενής να αντιληφθεί το αίσθημα Τε Τσι που το περιγράφει σαν μούδιασμα, πληρότητα και τοπικό βάρος ή αίσθημα ηλεκτρικής κένωσης με αντανάκλαση άλλοτε κεντρικά και άλλοτε περιφερειακά. Αν και η αντίληψη αυτή είναι δύσκολο να εκλυθεί με το χειρισμό των βελονών σε αυτή την κατηγορία ασθενών, εν τούτοις όμως η έχει ιδιαίτερη προγνωστική αξία. Απόλυτη ένδειξη έχει ο ηλεκτροβελονισμός, με τη χορήγηση ρεύματος χαμηλής συχνότητας (2-5 Hz) και έντασης τέτοιας ώστε να προκαλείται η ισχυρότερη δυνατή μυϊκή σύσπαση.

Στην οξεία φάση του επεισοδίου και μετά την σταθεροποίηση του ασθενή (συνήθως την 4 – 10 ημέρα μετά το συμβάν), οι θεραπείες επαναλαμβάνονται τρεις φορές την εβδομάδα και αργότερα δύο φορές την εβδομάδα. Συνολικά απαιτούνται 20 έως 40 συνεδρίες βελονισμού, οι οποίες εφαρμόζονται παράλληλα με τα υπόλοιπα προγράμματα αποκατάστασης και ιδιαίτερα τη φυσικοθεραπεία.

Παρόμοια με τον κλασσικό βελονισμό μέθοδο αποκαταστάσεως των κινητικών διαταραχών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αποτελεί ο κρανιοβελονισμός. Σε αυτόν, βελόνες βελονισμού εισάγονται σε σημεία που ανήκουν σε συγκεκριμένες δερματικές ζώνες του κρανίου. Οι βελόνες συνδέονται με συσκευή ηλεκτροθεραπείας από την οποία διοχετεύεται υψηλής συχνότητας ρεύμα (1000 Hz) για 30 – 60 λεπτά. Κάθε δερματική ζώνη αντιπροσωπεύει μια διαταραγμένη εγκεφαλική λειτουργία και η διέγερση της θεωρείται ότι διευκολύνει την αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας που έχει επηρεασθεί από το αγγειακό επεισόδιο. Επειδή ο κρανιοβελονισμός δρα αυξάνοντας την τοπική εγκεφαλική ροή του αίματος, είναι σκόπιμο η θεραπεία να αρχίζει τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά το συμβάν.

Διαβάστε επίσης