Νευραλγία τριδύμου

Άλλες ονομασίες

Σύνδρομο προσωπαλγίας, Επώδυνο tic

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Άγνωστης αιτιολογίας πάθηση που χαρακτηρίζεται από βασανιστικούς παροξυσμούς πόνου στο χώρο κατανομής του τριδύμου νεύρου, δηλαδή στα χείλη, τα ούλα, τις παρειές και το πιγούνι. Ο πόνος συνήθως διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνεται όμως πολλές φορές στη διάρκεια του 24ώρου και υποτροπιάζει για αρκετές εβδομάδες.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Στη νευραλγία του τριδύμου, επιλέγεται για βελονισμό μεγάλος αριθμός σημείων στην πάσχουσα περιοχή (10 – 15 σημεία). Στην οξεία φάση του πολύ ισχυρού πόνου, επιλέγονται αντίστοιχα σημεία στην υγιή πλευρά καθώς και απόμακρα σημεία με ισχυρή παυσίπονη δράση. Αυτό, διότι είναι δυνατό η είσοδος της βελόνας να επιδεινώσει τον πόνο. Στη φάση αυτή ο βελονισμός επαναλαμβάνεται καθημερινά. Μετά την τρίτη με τέταρτη συνεδρία και αφού ο οξύς πόνος έχει υποχωρήσει, επιλέγονται τα σημεία στην πάσχουσα πλευρά. Οι βελόνες τοποθετούνται με προσεκτικούς χειρισμούς και παραμένουν στα σημεία βελονισμού για 30-60 λεπτά. Αξιόλογη υποχώρηση των συμπτωμάτων παρατηρείται συνήθως μετά την έκτη συνεδρία βελονισμού. Από το σημείο αυτό και έπειτα, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα (2 – 3 φορές την εβδομάδα) και μειώνονται προοδευτικά τα αναλγητικά φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. Μέχρι την πλήρη ύφεση των ενοχλημάτων απαιτούνται συνήθως 12 με 15 συνεδρίες βελονισμού. Ο ασθενής παραμένει συνήθως ασυμπτωματικός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ αν υποτροπιάσει η νόσος, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία, με μικρότερο όμως αριθμό συνεδριών. Ο ηλεκτροβελονισμός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του δυνητικού κινδύνου επιδείνωσης των συμπτωμάτων και σαφώς αντενδείκνυται στην οξεία επώδυνη φάση.

Διαβάστε επίσης