Κεφαλαλγία

Άλλες ονομασίες

Ημικρανία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για σύμπτωμα και όχι νόσο, που χαρακτηρίζει γενικά οποιοδήποτε επώδυνο αίσθημα στην περιοχή της κεφαλής.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Οι κεφαλαλγίες αποτελούν τις κυριότερες ενδείξεις του βελονισμού με αποτελέσματα που είναι ισάξια ή και υπερβαίνουν τα αντίστοιχα της κλασσικής φαρμακοθεραπείας. Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού συνίσταται στην πλήρη υποχώρηση του πόνου, στην αύξηση των διαστημάτων που ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και στην μείωση της έντασης και της διάρκειας των παροξυσμών. Επειδή η κεφαλαλγία είναι σύμπτωμα που μπορεί να υποκρύπτει σοβαρή νόσο, είναι απαραίτητη η λεπτομερής κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση του ασθενή από γιατρό ανάλογης ειδικότητας.

Κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική η κεφαλαλγία οφείλεται σε τέσσερις ομάδες αιτιών:
α) σε εισβολή των βλαπτικών εξωγενών παραγόντων ’νεμος, Κρύο και Υγρασία στους Μεσημβρινούς, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής ροής της ενέργειας
β) σε δυσλειτουργία του ήπατος λόγω βλαπτικής επίδρασης των ενδογενών συναισθηματικών παραγόντων Θυμός και Μελαγχολία
γ) σε ανεπάρκεια της ενέργειας Τσι και του Αίματος σε καταβεβλημένους ασθενείς.

Ανάλογα με την εντόπιση του πόνου οι κεφαλαλγίες διακρίνονται σε
α) μετωπιαίες κεφαλαλγίες στις οποίες η περιοχή του μέγιστου πόνου βρίσκεται στη μετωπιαία χώρα ακριβώς πάνω από τους οφθαλμούς (σημείο ΧΚ14) ή στην ινιακή χώρα μεταξύ των καταφύσεων του στερνοκλειδομαστοειδή και του τραπεζοειδή μυός (σημείο ΧΚ20). Θεωρείται ότι πάσχει το σύστημα των Μεσημβρινών του Τριπλού Θερμαστή και της Χοληδόχου Κύστης. Επιλέγονται για βελονισμό σημεία τοπικά και απόμακρα αυτών των Μεσημβρινών όπως ΧΚ14, ΧΚ20, ΧΚ41, ΤΘ5. Περίπου το 50% των ασθενών με κεφαλαλγία ανήκουν στην κατηγορία αυτή.
β) κροταφικές κεφαλαλγίες όπου η περιοχή του μέγιστου πόνου εντοπίζεται στην περιοχή των κροτάφων (σημείο Σ8). Θεωρείται ότι πάσχει το σύστημα των Μεσημβρινών του Στομάχου και του Παχέος Εντέρου. Επιλέγονται τοπικά και απόμακρα σημεία των Μεσημβρινών αυτών όπως Σ8, Σ36, Σ44, ΠΕ4, ΠΕ11.
γ) ινιακές κεφαλαλγίες με εντόπιση του πόνου στην ινιακή χώρα (σημείο ΟΚ10) και αντανάκλαση μεταξύ των φρυδιών (σημείο ΟΚ2). Θεωρείται ότι πάσχει το σύστημα των Μεσημβρινών της Ουροδόχου Κύστης και του Λεπτού Εντέρου. Επιλέγονται για βελονισμό σημεία τοπικά και απόμακρα όπως ΟΚ2, ΟΚ10,ΟΚ60, ΟΚ67, ΛΕ 3
δ) κεφαλαλγίες στις οποίες η περιοχή του μέγιστου πόνου εντοπίζεται στο θόλο του κρανίου (σημείο ΚΑ20). Επιλέγονται για βελονισμό τόσο το σημείο ΚΑ20, όσο και σημεία που ανήκουν στο Μεσημβρινό του Ήπατος (Η2, Η3) αφού κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική θεωρείται ότι ο Μεσημβρινός του Ήπατος συνδέεται με εσωτερικό κλάδο με το σημείο ΚΑ20.

Παράλληλα χρησιμοποιείται το σημείο ΠΕ4, λόγω της ισχυρής αναλγητικής δράσης που εμφανίζει. Προκειμένου να ενισχυθεί η αναλγητική δράση του βελονισμού, είναι δυνατόν οι βελόνες να συνδεθούν με συσκευή ηλεκτροθεραπείας (ηλεκτροβελονισμός). Οι θεραπείες επαναλαμβάνονται 2 έως 3 φορές την εβδομάδα και συνήθως απαιτούνται 12-15 συνεδρίες βελονισμού. Από τους διάφορους τύπους κεφαλαλγίας, πολύ καλή ανταπόκριση στο βελονισμό εμφανίζουν οι κεφαλαλγίες τύπου τάσεως και οι ημικρανίες, ενώ τα αποτελέσματα είναι φτωχά στις αθροιστικές κεφαλαλγίες. Είναι ευνόητο ότι δεν αναμένεται καμία απολύτως ευνοϊκή δράση του βελονισμού σε κεφαλαλγίες που οφείλονται σε οργανική βλάβη (χωροκατακτητικές εξεργασίες, αιματώματα, κροταφική αρτηρίτιδα).

Διαβάστε επίσης