Η ασπιρίνη αποτελεσματική στην οξεία ημικρανία

Η ασπιρίνη στη δοσολογία των 1000 mg φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της οξείας ημικρανίας σε πολλούς ασθενείς, σύμφωνα με έρευνα που έγινε στα εργαστήρια της Bayer AG στο Λεβερκούζεν και δημιοσιεύεται στο περιοδικό ‘Κεφαλαλγία’ τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς αυτής της έρευνας μελετήθηκαν 343 ασθενείς με οξεία ημικρανία. Οι ασθενείς αυτοί χωρίσθηκαν σε δυο ομάδες: η πρώτη ομάδα έλαβε 1000 mg αναβράζοντα δισκία ασπιρίνης και η δεύτερη έλαβε κάποιο εικονικό φάρμακο. Η ανταπόκριση μελετήθηκε 2 ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τον δρ. Λανγκ, τον υπεύθυνο της έρευνας, οι ρυθμοί ίασης ήταν 55% στην ομάδα της ασπιρίνης και 36, 8% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Το 29% της ομάδας της ασπιρίνης ήταν ελεύθερο συμπτωμάτων 2 ώρες αργότερα, έναντι του 16,7% της άλλης ομάδας. Την επόμενη ημέρα το 85% των ασθενών και των δυο ομάδων ήταν ελεύθερο από συμπτώματα. Και η ασπιρίνη και το εικονικό φάρμακο συνέβαλλαν στην μείωση της ναυτίας και του εμέτου. Οι παρενέργειες και στις δυο ομάδες ήταν ήπιες ή μέσης βαρύτητας.

Το συμπέρασμα του δρ. Λανγκ είναι ότι ‘η χρησιμοποίηση 1000 mg ασπιρίνης σε αναβράζοντα δισκία, αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για εκείνους τους ασθενείς που είναι συνηθισμένοι να θεραπεύουν μόνοι τους την ημικρανία’.

Διαβάστε επίσης